sâmbătă, 18 septembrie 2010

Întreprinderea de stat pentru comerţul exterior ,,Mercur” Bucureşti

Numele întreprinderii : Întreprinderea de stat pentru comerţul exterior ,,Mercur” Bucureşti.
Data înfiinţării : 1 ianuarie 1968.
Localizare : municipiul Bucureşti.
Subordonare : Ministerul Comerţului Interior.
Obiectul de activitate : operaţiuni de export şi import privind schimburi de bunuri de consum repartizate fondului pieţii.

,,Activitatea în exterior a întreprinderii de stat pentru comerţul exterior «Mercur» va fi efectuată de delegaţii proprii, temporari sau permanenţi. Aceşti delegaţi au aceleaşi drepturi ca şi delegaţii întreprinderilor de stat pentru comerţul exterior de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Comerţului Exterior.
Pentru delegaţii permanenţi, trimişi în străinătate de întreprinderea de stat pentru comerţul exterior «Mercur», se va lua avizul Ministerului Comerţului Exterior”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 1, 5 ianuarie 1968, Hotărârea nr. 3236/1967.