vineri, 3 septembrie 2010

Întreprinderea de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti

Numele întreprinderii : Întreprinderea de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti.
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : Bucureşti.
Subordonare : Centrala industrială de utilaj energetic, metalurgic şi maşini de ridicat Bucureşti, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini.
Obiectul de activitate : montajul în ţară şi străinătate a centralelor termice, reparaţii şi modernizări la cazanele cu abur şi apă fierbinte pentru combustibili solizi, montajul instalaţiilor termomecanice, electrofiltrelor, a staţiilor de tratare a apei, precum şi gospodăririi de combustibil ce deservesc centralele termice, lucrări speciale de înzidiri refractare şi izolaţii de cazane pentru îmbunătăţirea randamentelor la centralele termice şi producţie secundară industrială, pentru activitatea de construcţii-montaj şi asistenţă tehnică şi service la centralele termice aflate în exploatare.
Observaţii : Întreprinderea de montaj şi reparaţii centrale termice Bucureşti se înfiinţează prin preluarea activităţii Grupului de şantiere montaj cazane din cadrul Întreprinderii ,,Vulcan” Bucureşti, din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic, metalurgic şi maşini de ridicat Bucureşti, care se desfiinţează.

Sursa :
Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 75, 10 octombrie 1983, Decret al Consiliului de Stat nr. 364 din 6 octombrie 1983.