miercuri, 29 septembrie 2010

Întreprinderea de autoturisme Timişoara

Întreprinderea ,,Tehnometal” Timişoara din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, aflată sub subordonarea Centralei industriale de tractoare şi autovehicule Braşov s-a reorganizat şi astfel a luat fiinţă o nouă întreprindere :

Numele întreprinderii : Întreprinderea de autoturisme Timişoara
Data înfiinţării : 1 ianuarie 1985.
Localizare : municipiul Timişoara, judeţul Timiş.
Subordonare : Centrala industrială de autoturisme Piteşti-Colibaşi.
Obiectul de activitate : fabricarea de autoturisme de foarte mic litraj, cabluri de comandă pentru autovehicule, tablă perforată, produse din sârmă, precum şi piese de schimb aferente produselor din profilul de fabricaţie.

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 94, 31 decembrie 1984, Decret al Consiliului de Stat nr. 465 din 31 decembrie 1984.