sâmbătă, 11 septembrie 2010

Ghid al Bucureştiului din 1962 - întreprinderi

Într-un ghid al Bucureştiului din 1962 sunt prezentate şi unităţile industriale pe diferite ramuri alături de o scurtă prezentare. Remarcăm locul care este rezervat întreprinderilor în ghidul Bucureştiului, loc ce se aseamănă cu cel al bibliotecilor, parcurilor, teatrelor şi al altele. Altfel spus, industria avea un rol important pentru Bucureştiul acelor vremuri şi mai ales pentru ideologia comunistă. Astăzi, într-o ,,perioadă ecologică” nu o să mai găsim într-un ghid al Bucureştiului nimic despre aceşti poluatori. Pe de o parte nu prea mai sunt, pe de altă parte şi dacă ar fi fost, cel mai probabil fabricile nu şi-ar fi găsit locul într-o astfel de lucrare.
Mai jos prezentăm lista întreprinderilor menţionate în ghid.

Întreprinderi ale industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor
Uzinele Griviţa Roşie
Atelierele centrale I.T.B.
Uzina mecanică de utilaj chimic
Uzinele 23 August
Uzinele de maşini agricole Semănătoarea
Uzinele de laminate neferoase
Uzina de mecanică fină
Uzinele Vulcan
Uzinele de tuburi Republica
Uzinele de pompe şi maşini agricole
Uzinele Steaua Roşie
Uzinele metalurgice Timpuri Noi
Uzinele Tudor Vladimirescu
I.I.S. Acumulatorul
I.I.S. Electroaparataj
Fabrica de cabluri şi materiale electroizolante
I.I.S. Electrofar
I.I.S. Electrotehnica
Întreprinderea de fabricaţie şi montaje ascensoare
Uzinele Electronica
Uzinele de maşini electrice
Uzinele Electromagnetica
Întreprinderi ale industriei chimico-miniere şi chimice
Fabrica de cerneluri
Fabrica de mase plastice Bucureşti
Fabrica SIN
Fabrica Stăruinţa
Fabrica de medicamente Biofarm
Industria chimico-farmaceutică Sintofarm
Fabrica de medicamente Fiola
Fabrica de medicamente Galenica
Întreprinderea Getica
Întreprinderea Reactivul
Fabrica Color
Uzina Solex
Fabrica de medicamente Tableta
Uzina 9 Mai
Întreprinderi ale industriei de prelucrare a caucicului
Uzina de anvelope Danubiana
Combinatul de cauciuc Jilava
Întreprinderea Cauciucul-Quadrat
Întreprinderea Tehnica nouă
Uzinele chimice romîne
Întreprinderi ale industriei materialelor de construcţii
Atelierele 9 Mai
Fabrica de ciment Bucureşti
Întreprinderea de prefabricate din beton Progresul
Fabrica Izolatorul
Întreprinderea de confecţii metalice şi aparataje ICMA
Întreprinderea pentru extragerea, prelucrarea şi montarea pietrei şi marmurei
Întreprinderi ale industriei lemnului
Combinatul pentru industrializarea lemnului Pipera
Întreprinderea de produse finite din lemn IPROFIL Tehnica lemnului
Întreprinderea de produse finite din lemn IPROFIL Fabrica de chibrituri
Întreprinderea de produse finite din lemn IPROFIL Bucureşti
Întreprinderi ale industriei textile
Bumbăcăria romînească Jilava
Fabrica Victoria socialistă
Filatura romînească de bumbac
Întreprinderea Dacia
Întreprinderile pentru industrializarea bumbacului
Întreprinderea textilă Răscoala din 1907
Ţesătoria Tudor Vladimirescu
I.I.S. Flamura Roşie
I.I.S. Mătasea Populară
Ţesătoria de mătase şi cravate
Postăvăria romînă
Filatura şi ţesătoria de in şi cînepă
Uzinele textile 7 Noiembrie
Întreprinderi ale industriei de confecţii şi tricotaje
Fabrica Adesgo
Fabrica de ciorapi
Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti
Întreprinderea de tricotaje din bumbaac
Fabrica Tricotajul roşu
Întreprinderi ale industriei de pielărie şi încălţăminte
Fabrica Flacăra roşie
Fabrica Dîmboviţa
Fabrica N. Bălcescu
Întreprinderi ale industriei alimentare
Fabrica de produse lactate Bucureşti
Fabrica de bere Rahova
I.I.S. 1 Mai
Fabrica de conserve Flora
I.I.S. Zarea
Fabrica de ulei
Întreprinderea pentru industrializarea cărnii Bucureşti
Întreprinderea pentru industrializarea vinului şi băuturilor alcoolice
I.I.S. Bucureşti
Întreprinderi poligrafice
Combinatul poligrafic Casa Scînteii
Întreprinderea poligrafică nr. 1
Întreprinderea poligrafică nr. 2
Întreprinderea poligrafică nr. 3
Întreprinderea poligrafică nr. 4
Întreprinderea poligrafică nr. 5
Întreprinderea poligrafică nr. 6
Imprimeria Băncii de Stat
Imprimeria Filaret
Tipografia Gutenberg
Alte întreprinderi
Fabrica de discuri Electrecord
Fabrica Eprubeta
I.I.S. Bucuria copiilor
Fabrica de sticlărie Bucureşti
Fabrica de ţigarete Bucureşti
Întreprinderea de material didactic
Fabrica de instrumente muzicale Doina
Întreprinderea de optică romînă
I.I.S. Metaloglobus
Întreprinderea I.C. Frimu
Întreprinderea de canal-apă Bucureşti ICAB
Întreprinderea Combustibilul
Întreprinderea de distribuţie a gazelor Bucureşti
Întreprinderea de spălătorie, curăţătorie, boiangerie Nufărul
Întreprinderea pentru colectarea metalelor
Întreprinderea regională de electricitate Bucureşti IREB
Întreprinderea metalurgică întreţineri şi reparaţii

* la cererea unui cititor, Rahel Rodica, pentru imagini cu întreprinderi din Bucureşti şi din alte zone ale ţării,  îndrum cititorii către albumul meu cu fotografii vizualizabil la adresa :
https://picasaweb.google.com/industrializa/IndustrializareaRomaniei?feat=embedwebsite

Sursa :
Dan Berindei, Paul Cernovodeanu, Şerban Cioculescu şi alţii, Ghid Bucureşti, Bucureşti, 1962, p. 76-91, 213, 275-276.