marți, 31 august 2010

Trecerea unei activităţi economice de la o întreprindere la alta

,,Începînd cu data de 1 noiembrie 1983, activitatea de export fibre chimice trece de la I.C.E. «Românoexport», din subordinea Ministerului Industriei Uşoare, la I.C.E. «Danubianar», din subordinea Ministerului Industriei Chimice”.

I.C.E. «Românoexport» Bucureşti
Obiectul de activitate pe grupe principale de produse
,,Export :
- cauciuc sintetic
- negru de fum
- anvelope, benzi transportoare, covoare, plăci, tuburi, furtunuri şi garnituri din cauciucuri
- îngrăşăminte chimice (uree, azotat de amoniu, nitrocalcar, superfosfat, sulfat de amoniu), îngrăşăminte complexe, uree tehnică
- fibre şi fire chimice
Import :
- cauciuc natural şi sintetic
- negru de fum, exploziv minier
- anvelope, reţea cord, produse tehnice şi izolante din cauciuc, celofibră tip viscoză
- antioxidanţi, antiozonanţi, acceleratori pentru vulcanizare (vulcacite)
- fosforite, celuloze chimice
- materii prime şi materiale pentru producţia de îngrăşăminte, cauciuc şi produse din cauciuc care nu sînt nominalizate în obiectul de activitate al altor întreprinderi de comerţ exterior”.

I.C.E. «Danubianar» Bucureşti
,,Export :
- ţesături textile tip bumbac, lînă, in, cînepă, mătase
- lenjerie de pat, casă şi alte produse confecţionate din ţesături textile
- tricotaje, ciorapi şi alte produse tricotate
- covoare mecanice şi pături
- produse textile finite pentru utilizări industriale
- articole de galanterie şi pasmanterie
- fibre şi fire txtile de origine animală şi vegetală
- fuior de in şi cînepă, aţă şi vată
- deşeuri textile
- produse din puzderie de in şi cînepă
- operaţiuni în lohn
Import :
- fibre şi fire textile de origine animală, vegetală şi chimică
- ţesături textile tip bumbac, lînă, in şi cînepă, mătase pentru industria confecţiilor
- articole de galanterie şi pasmanterie
- tricotaje şi ciorapi pentru comerţul socialist
- saci textili, site textile şi plastice
- materiale pentru producţie specifice sectorului textile, inclusiv coloranţi
- schimburi interindustrii de materii prime, semifabricate şi produse finite, prelucrări în lohn, proprii obiectului său de activitate”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 75, 12 octombrie 1983, Decret al Consiliului de Stat nr. 373 din 14 octombrie 1983.