marți, 31 august 2010

Schimbarea subordonării unei întreprinderi

,,Întreprinderea de comerţ exterior «Navlomar» din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi a Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor trece în subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 75, 10 octombrie 1983, Decret al Consiliului de Stat nr. 369 din 5 octombrie 1983.