sâmbătă, 28 august 2010

Întreprinderi textile de bumbac

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 183 din 9 iulie 1981 privind înfiinţarea unor întreprinderi textile
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :

Art. 1.- Pe data de 1 iulie 1981 se înfiinţează, în subordinea Centralei industriei bumbacului Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare, următoarele întreprinderi :
a) întreprinderea Filatura de bumbac Murgeni, cu sediul în comuna Murgeni, judeţul Vaslui, avînd ca obiect de activitate producerea de fire pieptănate tip bumbac;
b) întreprinderea Filatura de bumbac Abrud, cu sediul în oraşul Abrud, judeţul Alba, avînd ca obiect de activitate producerea de fire pieptănate tip bumbac;
c) întreprinderea Filatura de bumbac Isaccea, cu sediul în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea, avînd ca obiect de activitate producerea de fire pieptănate tip bumbac.
Întreprinderile funcţionează pe principiul autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.
[...]
Întreprinderile se vor organiza potrivit structurii organizatorice tip pentru întreprinderi mici, prevăzută în anexa nr. 1 la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură petnru unităţile economice.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 50, 13 iulie 1981.