vineri, 27 august 2010

Întreprinderea electrocentrale Turnu Măgurele

,,Hotărîrea nr. 1348
privind înfiinţarea Întreprinderii electrocentrale Turnu Măgurele în subordinea Centralei industriale a energiei electrice şi termice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ş t e :

Art. 1.- Pe data de 1 noiembrie 1973 se înfiinţează, în subordinea Centralei industriale a energiei electrice şi termice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, Întreprinderea electrocentrale Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman.
Art. 2.- [...] va avea ca obiect de activitate producerea energiei electrice, precum şi exploatarea ecluzei şi instalaţiilor aferente pe partea română, în cadrul Complexului hidrotehnic Turnu Măgurele – Nikopol de pe fluviul Dunărea.
Art. 3.- Pînă la punerea în funcţiune a centralei hidroelectrice din Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele – Nikopol, Întreprinderea electrocentrale Turnu Măgurele va îndeplini atribuţiile de beneficiară a proiectelor şi lucrărilor de investiţii privind Ministerul Energiei Electrice şi va asigura pregătirea cadrelor necesare exploatării.
Art. 4.- [...] Numărul mediu scriptic al personalului pentru anul 1973 se stabileşte la 5”.


Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 203, 21 decembrie 1973.