vineri, 27 august 2010

Întreprinderea de tâmplărie metalică Buzău

,, Hotărîrea nr. 1462 din 6 noiembrie 1973 privind schimbarea denumirii şi obiectului activităţii Întreprinderii de tîmplărie metalică Buzău

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h0tărăşte:
Articol unic.- Pe data de 15 noiembrie 1973, denumirea Întreprinderii de tîmplărie metalică Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, judeţul Buzău, din subordinea Centralei pentru utilaje şi piese de schimb Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, se schimbă în «Întreprinderea de tîmplărie metalică şi produse pentru construcţii din materiale plastice Buzău».
Întreprinderea de tîmplărie metalică şi produse pentru construcţii din materiale plastice Buzău va avea ca obiect de activitate fabricarea de tîmplărie metalică, profile metalice şi produse din materiale plastice pentru construcţii”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 177, 12 noiembrie 1973.