miercuri, 25 august 2010

Întreprinderea de prelucrare a lemnului Alexandria

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 184 din 9 iulie 1981 privind înfiinţarea Întreprinderii
de prelucrare a lemnului Alexandria
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :

Art. 1.- Pe data de 1 iulie 1981 se înfiinţează Întreprinderea de prelucrare a lemnului
Alexandria, cu sediul în municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, în subordinea Centralei de prelucrare a lemnului Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, avînd ca obiect de activitate fabricarea de mobilă şi alte produse din lemn.
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Alexandria se înfiinţează prin desprinderea
Fabricii de mobilă Alexandria, unitate fără personalitate juridică, din cadrul Întreprinderiii de produse lemn-mobilă Bucureşti.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 51, 14 iulie 1981.