miercuri, 25 august 2010

Combinatul pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 98 din 8 martie 1982 privind înfiinţarea Combinatului pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi, judeţul Călăraşi
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :

Art. 1.- Pe data de 1 aprilie 1982 se înfiinţează Combinatul pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, comuna suburbană Modelu, din judeţul Călăraşi, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul agriculturii de stat -, având ca obiect de activitate producerea de carne de porc în viu, industrializarea şi valorificarea la export a produselor din carne obţinute, precum şi fabricarea de nutreţuri combinate.
Combinatul pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi, judeţul Călăraşi, se înfiinţează prin divizarea Combinatului pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Ialomiţa, judeţul Ialomiţa, care se reorganizează corespunzător.
Art. 2.- Combinatul pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi are următoarele atribuţii principale :
a) organizează şi răspunde de realizarea integrală şi în condiţii de eficienţă maximă a planului la toţi indicatorii, atît pe ansamblul combinatului, cît şi pe fiecare unitate componentă;
b) repartizează sarcinile de producţie, de livrare şi economico-financiare pe unităţile componente;
c) răspunde de asigurarea bazei tehnico-materiale necesare desfăşurării ritmice a procesului de producţie în unităţile componente;
d) elaborează tehnologii specifice procesului de producţie din cadrul combinatului;
e) asigură contractarea şi livrarea producţiei la fondul pieţei şi la export.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 27, 15 martie 1982.