marți, 31 august 2010

Trecerea unei activităţi economice de la o întreprindere la alta

,,Începînd cu data de 1 noiembrie 1983, activitatea de export fibre chimice trece de la I.C.E. «Românoexport», din subordinea Ministerului Industriei Uşoare, la I.C.E. «Danubianar», din subordinea Ministerului Industriei Chimice”.

I.C.E. «Românoexport» Bucureşti
Obiectul de activitate pe grupe principale de produse
,,Export :
- cauciuc sintetic
- negru de fum
- anvelope, benzi transportoare, covoare, plăci, tuburi, furtunuri şi garnituri din cauciucuri
- îngrăşăminte chimice (uree, azotat de amoniu, nitrocalcar, superfosfat, sulfat de amoniu), îngrăşăminte complexe, uree tehnică
- fibre şi fire chimice
Import :
- cauciuc natural şi sintetic
- negru de fum, exploziv minier
- anvelope, reţea cord, produse tehnice şi izolante din cauciuc, celofibră tip viscoză
- antioxidanţi, antiozonanţi, acceleratori pentru vulcanizare (vulcacite)
- fosforite, celuloze chimice
- materii prime şi materiale pentru producţia de îngrăşăminte, cauciuc şi produse din cauciuc care nu sînt nominalizate în obiectul de activitate al altor întreprinderi de comerţ exterior”.

I.C.E. «Danubianar» Bucureşti
,,Export :
- ţesături textile tip bumbac, lînă, in, cînepă, mătase
- lenjerie de pat, casă şi alte produse confecţionate din ţesături textile
- tricotaje, ciorapi şi alte produse tricotate
- covoare mecanice şi pături
- produse textile finite pentru utilizări industriale
- articole de galanterie şi pasmanterie
- fibre şi fire txtile de origine animală şi vegetală
- fuior de in şi cînepă, aţă şi vată
- deşeuri textile
- produse din puzderie de in şi cînepă
- operaţiuni în lohn
Import :
- fibre şi fire textile de origine animală, vegetală şi chimică
- ţesături textile tip bumbac, lînă, in şi cînepă, mătase pentru industria confecţiilor
- articole de galanterie şi pasmanterie
- tricotaje şi ciorapi pentru comerţul socialist
- saci textili, site textile şi plastice
- materiale pentru producţie specifice sectorului textile, inclusiv coloranţi
- schimburi interindustrii de materii prime, semifabricate şi produse finite, prelucrări în lohn, proprii obiectului său de activitate”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 75, 12 octombrie 1983, Decret al Consiliului de Stat nr. 373 din 14 octombrie 1983.

Schimbarea subordonării unei întreprinderi

,,Întreprinderea de comerţ exterior «Navlomar» din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi a Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor trece în subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 75, 10 octombrie 1983, Decret al Consiliului de Stat nr. 369 din 5 octombrie 1983.

Înfiinţări de întreprinderi în industria alimentară - 1983

Numele întreprinderii : Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Fundulea.
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : comuna Fundulea, judeţul Călăraşi.
Subordonare : Centrala producţiei şi industrializării sfeclei de zahăr, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare.
Obiectul de activitate : producţia de zahăr.
[1]
Numele întreprinderii : Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Năvodari.
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : oraşul Năvodari, judeţul Constanţa.
Subordonare : Centrala producţiei şi industrializării sfeclei de zahăr, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare.
Obiectul de activitate : producţia de zahăr.

Numele întreprinderii : Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Călăraşi.
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : oraşul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
Subordonare : Centrala producţiei şi industrializării sfeclei de zahăr, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare.
Obiectul de activitate : producţia de zahăr.

Numele întreprinderii : Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Olteniţa.
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : oraşul Olteniţa, judeţul Călăraşi.
Subordonare : Centrala producţiei şi industrializării sfeclei de zahăr, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare.
Obiectul de activitate : producţia de zahăr.

Numele întreprinderii : Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Drăgăneşti-Olt.
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : oraşul Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt.
Subordonare : Centrala producţiei şi industrializării sfeclei de zahăr, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare.
Obiectul de activitate : producţia de zahăr.

Numele întreprinderii : Întreprinderea de amidon şi glucoză Calafat.
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : oraşul Calafat, judeţul Dolj.
Subordonare : Centrala berii, spirtului, amidonului şi apelor minerale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare.
Obiectul de activitate : producţia de amidon şi glucoză.

Numele întreprinderii : Întreprinderea de amidon, glucoză şi drojdie de panificaţie Ţăndărei.
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa.
Subordonare : Centrala berii, spirtului, amidonului şi apelor minerale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare.
Obiectul de activitate : producţia de amidon, glucoză şi drojdie de panificaţie.


Numele întreprinderii : Întreprinderea de ulei Timişoara.
Data înfiinţării : 1 octombrie 1983.
Localizare : oraşul Timişoara, judeţul Timiş.
Subordonare : Centrala pentru industrializarea seminţelor oleaginoase, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare.
Obiectul de activitate : fabricarea uleiului comestibil, a grăsimilor hidrogenate şi margarinei.
[2]

Sursa
:
[1] Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 75, 10 octombrie 1983, Decret al Consiliului de Stat nr. 360 din 5 octombrie 1983.
[2] Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 75, 10 octombrie 1983, Decret al Consiliului de Stat nr. 363 din 5 octombrie 1983.

duminică, 29 august 2010

Săpunuri şi detergenţi

Ministerul Industriei Chimice a luat măsuri începând cu 22 noiembrie 1982 pentru creşterea producţiei la săpunul de toaletă şi pentru creşterea cantităţii care se desface prin reţeaua comercială. Pentru anul 1983 s-au programat 39000 de tone.
Interesant mi se pare ceea ce se preciza în articolul 4 al Decretului Consiliului de Stat nr. 427 din 20 noiembrie 1982 :

,,Avînd în vedere că preţurile actuale la săpun şi detergenţi nu acoperă cheltuielile, producţia acestora nefiind rentabilă, din care cauză unităţile economice înregistrează pierderi şi nu sînt interesate în realizarea cantităţilor stabilite, preţurile de producţie şi desfacere se îmbunătăţesc potrivit prevederilor prezentului decret”.

Orientarea economiei spre producerea în principal a mijloacelor de producţie în locul bunurilor de consum a fost atât de pronunţată încât a creat un sistem defectuos, ce nu mai putea să funcţioneze fără a fi schimbat din rădăcini. Decretul la care facem referire se înscrie într-o suită de acte legislative care încercau să prelungească agonia sistemul economic în felul lui : creşterea preţurilor la anumite bunuri de consum pentru a le face rentabile.
Printre săpunurile cu preţurile modificate amintim : săpunul de toaletă superior (9 lei, bucata la 130 grame), săpunul de toaletă superior pentru hoteluri (3 lei, bucata la 2 grame), săpun ,,Cheia” de toaletă (5,25 lei, bucata de 130 de grame), săpunul de rufe (bucata de 200 de grame la 5 lei).
Şi pentru detergenţi se prevedeau noi preţuri. Am să mă limitez la a arăta sortimentele care primeau modificări ale preţurilor : detergent granulat de tip Eldet pentru spălări universale, detergent granulat de tip Unitim pentru spălări universale, detergent granulat de tip Detim pentru spălări grele, detergent granulat de tip Astral pentru spălări grele, detergent granulat de tip Perlan pentru spălări fine, detergent granulat de tip Dero-Automatic pentru maşini de spălat automate, detergent granulat de tip Trial pentru înmuiere şi detergenţi lichizi pentru spălări de uz general.

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 107, Decret al Consiliului de Stat nr. 427 din 20 noiembrie 1982.

sâmbătă, 28 august 2010

Întreprinderi textile de bumbac

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 183 din 9 iulie 1981 privind înfiinţarea unor întreprinderi textile
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :

Art. 1.- Pe data de 1 iulie 1981 se înfiinţează, în subordinea Centralei industriei bumbacului Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare, următoarele întreprinderi :
a) întreprinderea Filatura de bumbac Murgeni, cu sediul în comuna Murgeni, judeţul Vaslui, avînd ca obiect de activitate producerea de fire pieptănate tip bumbac;
b) întreprinderea Filatura de bumbac Abrud, cu sediul în oraşul Abrud, judeţul Alba, avînd ca obiect de activitate producerea de fire pieptănate tip bumbac;
c) întreprinderea Filatura de bumbac Isaccea, cu sediul în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea, avînd ca obiect de activitate producerea de fire pieptănate tip bumbac.
Întreprinderile funcţionează pe principiul autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.
[...]
Întreprinderile se vor organiza potrivit structurii organizatorice tip pentru întreprinderi mici, prevăzută în anexa nr. 1 la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură petnru unităţile economice.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 50, 13 iulie 1981.

vineri, 27 august 2010

Întreprinderea electrocentrale Turnu Măgurele

,,Hotărîrea nr. 1348
privind înfiinţarea Întreprinderii electrocentrale Turnu Măgurele în subordinea Centralei industriale a energiei electrice şi termice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ş t e :

Art. 1.- Pe data de 1 noiembrie 1973 se înfiinţează, în subordinea Centralei industriale a energiei electrice şi termice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, Întreprinderea electrocentrale Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman.
Art. 2.- [...] va avea ca obiect de activitate producerea energiei electrice, precum şi exploatarea ecluzei şi instalaţiilor aferente pe partea română, în cadrul Complexului hidrotehnic Turnu Măgurele – Nikopol de pe fluviul Dunărea.
Art. 3.- Pînă la punerea în funcţiune a centralei hidroelectrice din Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele – Nikopol, Întreprinderea electrocentrale Turnu Măgurele va îndeplini atribuţiile de beneficiară a proiectelor şi lucrărilor de investiţii privind Ministerul Energiei Electrice şi va asigura pregătirea cadrelor necesare exploatării.
Art. 4.- [...] Numărul mediu scriptic al personalului pentru anul 1973 se stabileşte la 5”.


Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 203, 21 decembrie 1973.

Întreprinderea de tâmplărie metalică Buzău

,, Hotărîrea nr. 1462 din 6 noiembrie 1973 privind schimbarea denumirii şi obiectului activităţii Întreprinderii de tîmplărie metalică Buzău

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h0tărăşte:
Articol unic.- Pe data de 15 noiembrie 1973, denumirea Întreprinderii de tîmplărie metalică Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, judeţul Buzău, din subordinea Centralei pentru utilaje şi piese de schimb Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, se schimbă în «Întreprinderea de tîmplărie metalică şi produse pentru construcţii din materiale plastice Buzău».
Întreprinderea de tîmplărie metalică şi produse pentru construcţii din materiale plastice Buzău va avea ca obiect de activitate fabricarea de tîmplărie metalică, profile metalice şi produse din materiale plastice pentru construcţii”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 177, 12 noiembrie 1973.

miercuri, 25 august 2010

Combinatul pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 98 din 8 martie 1982 privind înfiinţarea Combinatului pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi, judeţul Călăraşi
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :

Art. 1.- Pe data de 1 aprilie 1982 se înfiinţează Combinatul pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, comuna suburbană Modelu, din judeţul Călăraşi, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul agriculturii de stat -, având ca obiect de activitate producerea de carne de porc în viu, industrializarea şi valorificarea la export a produselor din carne obţinute, precum şi fabricarea de nutreţuri combinate.
Combinatul pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi, judeţul Călăraşi, se înfiinţează prin divizarea Combinatului pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Ialomiţa, judeţul Ialomiţa, care se reorganizează corespunzător.
Art. 2.- Combinatul pentru producerea şi industrializarea cărnii de porc Călăraşi are următoarele atribuţii principale :
a) organizează şi răspunde de realizarea integrală şi în condiţii de eficienţă maximă a planului la toţi indicatorii, atît pe ansamblul combinatului, cît şi pe fiecare unitate componentă;
b) repartizează sarcinile de producţie, de livrare şi economico-financiare pe unităţile componente;
c) răspunde de asigurarea bazei tehnico-materiale necesare desfăşurării ritmice a procesului de producţie în unităţile componente;
d) elaborează tehnologii specifice procesului de producţie din cadrul combinatului;
e) asigură contractarea şi livrarea producţiei la fondul pieţei şi la export.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 27, 15 martie 1982.

Întreprinderea de prelucrare a lemnului Alexandria

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 184 din 9 iulie 1981 privind înfiinţarea Întreprinderii
de prelucrare a lemnului Alexandria
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :

Art. 1.- Pe data de 1 iulie 1981 se înfiinţează Întreprinderea de prelucrare a lemnului
Alexandria, cu sediul în municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, în subordinea Centralei de prelucrare a lemnului Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, avînd ca obiect de activitate fabricarea de mobilă şi alte produse din lemn.
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Alexandria se înfiinţează prin desprinderea
Fabricii de mobilă Alexandria, unitate fără personalitate juridică, din cadrul Întreprinderiii de produse lemn-mobilă Bucureşti.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 51, 14 iulie 1981.