vineri, 7 mai 2010

Întreprinderea «Microelectronica» Bucureşti

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 186 din 9 iulie 1981 privind înfiinţarea Întreprinderii «Microelectronica» Bucureşti

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
Art. 1.- Pe data de 1 iulie 1981 se înfiinţează Întreprinderea «Microelectronica»
Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Centralei industriale de electronică şi tehnică de calcul Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini – Departamentul industriei electronice şi electrotehnice Bucureşti, avînd ca obiect de activitate producerea de componente microelectronice din familia circuitelor larg integrate, inclusiv microprocesoare, şi a elementelor de afişaj optoelectronice.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 51, 14 iulie 1981.