sâmbătă, 15 mai 2010

Judeţul Cluj – Industria la începutul anilor 1980

Uzina Carbochim Cluj-Napoca
Întreprinderea Tehnofrig Cluj-Napoca
Întreprinderea de confecţii Flacăra Cluj-Napoca
Întreprinderea de morărit şi panificaţie Cluj-Napoca
Poligonul de prefabricate Cluj-Napoca
Întreprinderea de produse din ceramică fină pentru construcţii Sanex Cluj-Napoca
Întreprinderea de cazane mici şi arzătoare Cluj-Napoca
Fabrica de maşini de rectificat Cluj-Napoca
Uzina Unirea Cluj-Napoca
Uzina Armătura Cluj-Napoca
Uzina Sinterom Cluj-Napoca
Uzina Metalul roşu Cluj-Napoca
Întreprinderea de medicamente Terapia Cluj-Napoca
Întreprinderea de tricotaje Someşul Cluj-Napoca
Întreprinderea de produse cosmetice Farmec Cluj-Napoca
Combinatul de pielărie şi încălţăminte Clujana Cluj-Napoca
Întreprinderea de bere şi spirt Ursus Cluj-Napoca
Întreprinderea de porţelan Iris Cluj-Napoca
Întreprinderea mecanică de material rulant 16 Februarie Cluj-Napoca
Combinatul minier Cluj-Napoca
Întreprinderea de mătase România muncitoare Cluj-Napoca
Întreprinderea Napochim Cluj-Napoca
Întreprinderea Electrometal Cluj-Napoca
Întreprinderea Electrocentrale Cluj-Napoca
Uzina mecanică Cluj-Napoca
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Libertatea Cluj-Napoca
Întreprinderea de cartoane şi confecţii Mucart Cluj-Napoca
Întreprinderea de produse zaharoase Feleacul Cluj-Napoca
Întreprinderea de industrializarea a laptelui Cluj-Napoca
Întreprinderea de industrializare a cărnii Cluj-Napoca
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
Termocentrala Cluj-Napoca
Întreprinderea de prefabricate din beton armat Turda
Întreprinderea chimică Turda
Întreprinderea de cărămizi silică 9 Mai Turda
Întreprinderea de sticlărie Sticl Turda
Întreprinderea de produse chimice Electroceramica Turda
Combinatul pentru lianţi şi materiale refractare Turda
Întreprinderea pentru materiale de construcţii Turda
Termoncentrala Turda
Combinatul metalurgic Industria Sîrmii Câmpia Turzii
Termocentrala Câmpia Turzii
Termocentrala Dej
Combinatul de celuloză şi hârtie Dej
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Dej
Fabrica de materiale refractare Dej
Întreprinderea de conserve de legume şi fructe 11 Iunie Dej
Fabrica de făinuri furajere Dej
Combinatul de prelucrare a lemnului Gherla
Fabrica de sticlărie-menaj Gherla
Termocentrala Gherla
Întreprinderea Salina Ocna-Dejului
Exploatarea de minereu de fier Căpuş
Termocentral Aghireşu
Exploatarea minieră Aghireşu
Hidrocentrala Tarniţa
Hidrocentrala Mărişelu
Hidrocentrala Someşu Rece
Fabrica de cherestea Beliş
Fabrica de cherestea Măguri-Răcătău
Fabrica de cherestea Valea Ierii
Fabrica de cherestea Huedin
Fabrica de cherestea Poieni
Fabrica de mobilă Bucea

Sursa
: Negucioiu, Aurel, Teodor, Pompiliu, Edroiu, Nicolae, Judeţele patriei. Cluj. Monografie, Bucureşti, 1980.

vineri, 7 mai 2010

Întreprinderea «Microelectronica» Bucureşti

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 186 din 9 iulie 1981 privind înfiinţarea Întreprinderii «Microelectronica» Bucureşti

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
Art. 1.- Pe data de 1 iulie 1981 se înfiinţează Întreprinderea «Microelectronica»
Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Centralei industriale de electronică şi tehnică de calcul Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini – Departamentul industriei electronice şi electrotehnice Bucureşti, avînd ca obiect de activitate producerea de componente microelectronice din familia circuitelor larg integrate, inclusiv microprocesoare, şi a elementelor de afişaj optoelectronice.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 51, 14 iulie 1981.