marți, 20 aprilie 2010

Schimbarea denumirii Întreprinderii «Victoria» Călan

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 8 din 7 ianuarie 1982 privind schimbarea denumirii Întreprinderii «Victoria» Călan în «Combinatul siderurgic Victoria Călan»
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
Art.1.- Pe data de 1 ianuarie 1982, Întreprinderea «Victoria» Călan, cu sediul în oraşul Călan, judeţul Hunedoara, din subordinea Centralei industriale siderurgice Hunedoara, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Metalurgice îşi schimbă denumirea în «Combinatul siderurgic Victoria Călan»”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 2, 7 ianuarie 1982.