joi, 22 aprilie 2010

Întreprinderea de produse electrotehnice Petroşani

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 185 din 9 iulie 1981 privind înfiinţarea Întreprinderii de produse electrotehnice Petroşani
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :

Art. 1.- Pe data de 1 iulie 1981 se înfiinţează Întreprinderea de produse electrotehnice Petroşani cu sediul în municipiul Petroşani, în subordinea Centralei industriale de echipamente de telecomunicaţii şi automatizări Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini – Departamentul industriei electronice şi electrotehnice Bucureşti, avînd ca obiect de activitate fabricarea de panouri şi tablouri electrice, echipament electric antigrizutos şi motoare antigrizutoase pentru industria minieră.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 51, 14 iulie 1981.