marți, 20 aprilie 2010

Întreprinderea de electronică industrială Bucureşti

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 254 din 1 septembrie 1981 privind înfiinţarea Întreprinderii de electronică industrială Bucureşti
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
Art. 1.- Pe data de 1 octombrie 1981 se înfiinţează Întreprinderea de electronică industrială Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Centralei industriale de electronică şi tehnică de calcul Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini – Departamentul industriei electronice şi electrotehnice, avînd ca obiect de activitate fabricarea de produse electronice profesioniste, echipamente de electronică industrială şi produse electro-acustice.
Întreprinderea de electronică industrială Bucureşti se înfiinţează prin preluarea capacităţilor de producţie cu profil de electronică industrială de la Întreprinderea ,,Electronica” Bucureşti.
[...]
Art. 6.- Întreprinderea ,,Electronica” Bucureşti îşi schimbă sediul din strada Baicului, sector 2, municipiul Bucureşti, în strada Dimitrie Pompei, sector 2, Bucureşti – Platforma industrială Pipera, şi va avea ca obiect de activitate fabricarea de televizoare, radioreceptoare, combine muzicale şi incinte acustice categoria standard şi HI-FI, radiocasetofoane, precum şi subansamble, piese de schimb şi asistenţă tehnică şi service pentru produsele din profilul său de fabricaţie.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 65, 3 septembrie 1981.