marți, 23 martie 2010

Şantierul naval Sulina

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 143 din 28 aprilie 1983 privind înfiinţarea Şantierului naval Sulina

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. – Pe data de 1 mai 1983 se înfiinţează Şantierul naval Sulina, cu sediul în oraşul Sulina, judeţul Tulcea, în subordinea Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor – Departamentul transporturilor navale, şi are ca obiect de activitate executarea de reparaţii şi piese de schimb pentru nave maritime pînă la 15.000 tdw , nave fluviale, nave tehnice şi de deservire, utilaje portuare, precum şi construcţia de nave fluviale.
Şantierul naval Sulina se înfiinţează prin desprinderea Secţiei de reparaţii nave din cadrul Administraţiei fluviale a Dunării de Jos Galaţi din subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor – Departamentul transporturilor navale şi include investiţia «Dezvoltarea atelierului de reparaţii Sulina».
[…]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 31, 30 aprilie 1983.