joi, 25 martie 2010

Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini - 1966

Decretul nr. 96/1961 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini
Decretul nr. 331/1963 modifică Decretul nr. 96/1961
Decretul nr. 7/1964 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini
Decretul nr. 715/1966 modifică Decretul nr.7/1964

,,Decret nr. 7/1964 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de maşini [1]

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România decretează :

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are sarcina realizării politicii statului în ramura industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor.
CAPITOLUL II
Atribuţii
[…]
CAPITOLUL III
Art. 4. – Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are următoarea structură organizatorică :
Departamentul industriei electrotehnice cu :
Direcţia generală maşini şi echipament electric;
Direcţia generală electronică şi automatizări;
Direcţia generală utilaj petrolier şi minier;
Direcţia generală utilaj chimic şi rafinării;
Direcţia generală utilaj energetic, metalurgic şi de construcţii;
Direcţia generală mecanică fină;
Direcţia generală de maşini unelte;
Direcţia generală de maşini agricole;
Direcţia generală materiale de instalaţii şi echipament metalic;
Direcţia generală automobile, tractoare şi rulmenţi;
Direcţia generală construcţii navale şi material rulant;
Direcţia generală tehnică;
Direcţia generală lucrări de construcţii-montaj;
Direcţia generală de aprovizionare şi desfacere;
Direcţia generală de piese de schimb şi livrări;
Direcţia generală de livrări export;
Direcţia planificării;
Direcţia de investiţii;
Direcţia mecano-energetică;
Direcţia plan financiar şi preţuri;
Direcţia de import maşini şi utilaje;
Direcţia personal de învăţămînt;
Direcţia relaţii şi colaborare tehnico-economică;
Direcţia de sinteză şi control a ministerului;
Direcţia lucrări speciale;
Direcţia administrativă;
Oficiul de control a calităţii producţiei;
Oficiul de control financiar;
Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice;
Oficiul juridic;
Arbitrajul ministerului.

Direcţia generală utilaj chimic şi rafinării, Direcţia generală lucrări de construcţii-montaj, Direcţia generală de aprovizionare şi desfacere, Direcţia generală de piese de schimb şi livrări, Direcţia de import maşini şi utilaje, Direcţia generală de livrări export, Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice vor funcţiona potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat.

Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are în subordinea sa întreprinderi şi organizaţii economice, institute de studii, cercetări şi proiectări, şcoli pentru pregătirea cadrelor tehnice şi muncitoreşti.
[...]”.

[1] Decretul nr. 7 din 22 ianuarie 1964 se republică în temeiul articolului II di nDecretul nr. 715/1966, pentru modificarea Decretului nr. 7/1964, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 57, 24 septembrie 1966.