duminică, 28 martie 2010

Întreprinderii de bioproteine Curtea de Argeş

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 28 din 25 ianuarie 1982 privind înfiinţarea Întreprinderii de bioproteine Curtea de Argeş, în subordinea Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
Art. 1.- Pe data de 1 ianuarie 1982 se înfiinţează Întreprinderea de bioproteine Curtea de Argeş, cu sediul în oraşul Curtea de Argeş, judeţul Argeş, în subordinea Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice, avînd ca obiect de activitate producerea de proteine monocelulare din normal-parafine şi alte produse chimice.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 13, 29 ianuarie 1982.