duminică, 28 martie 2010

Întreprinderea electrocentrale Zalău

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 61 din 16 februarie 1982 privind trecerea Întreprinderii de termoficare industrială Zalău din subordinea Centralei industriale de prelucrare cauciuc şi mase plastice Popeşti-Leordeni în subordinea Centralei industriale de producere a energiei electrice şi termice Bucureşti

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. – Pe data de 1 aprilie 1982 Întreprinderea de termoficare industrială Zalău, cu sediul în municipiul Zalău, judeţul Sălaj, din subordinea Centralei industriale de prelucrare cauciuc şi mase plastice Popeşti-Leordeni, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice, trece în subordinea Centralei industriale de producere a energiei electrice şi termice Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice.
Întreprinderea de termoficare industrială Zalău îşi schimbă denumirea în «Întreprinderea electrocentrale Zalău», avînd ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice în regim de termoficare, precum şi exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor energetice din dotare.
[…]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 23, 20 februarie 1982.