joi, 25 martie 2010

Întreprinderea de produse abrazive Bârlad

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 189 din 31 mai 1983 privind schimbarea denumirii şi obiectului de activitate ale Întreprinderii de pietre de polizor Bîrlad

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. – Pe data de 1 iunie 1983 Întreprinderea de pietre de polizor Bîrlad, cu sediul în municipiul Bîrlad, judeţul Vaslui, din subordinea centralei industriale pentru produse refractare Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Metalurgice, îşi schimbă denumirea în «Întreprinderea de produse abrazive Bîrlad» şi are ca obiect de activitate fabricarea produselor abrazive, pietrelor de polizor şi abrazivelor pe suport.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 40, 3 iunie 1983.