luni, 22 martie 2010

Întreprinderea de orologerie industrială Arad

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 59 din 16 februarie 1982 privind înfiinţarea Întreprinderii de orologerie industrială Arad

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
Art. 1.- Pe data de 1 martie se înfiinţează Întreprinderea de orologerie industrială Arad, în subordinea Centralei industriale de mecanică fină Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnică şi Electronică, avînd ca obiect de activitate fabricaţia de contoare mecanice pentru industria textilă şi industria constructoare de maşini, microreductoare pentru relee de timp, mecanisme de antrenare diagrame circulare, programatoare cu came reglabile pentru automatizare, precum şi alte produse ale industriei de mecanică fină.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 23, 20 februarie 1982.