luni, 22 martie 2010

Întreprinderea de articole de sport ,,Camping”

,,Decret al Consiliului de Stat nr. 165 din 9 mai 1983 privind înfiinţarea Întreprinderii de articole de sport «Camping»

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. – Pe data de 1 iunie 1983 se înfiinţează Întreprinderea de articole de sport «Camping», cu sediul în oraşul Urziceni, judeţul Ialomiţa, în subordinea Centralei industriei mătasii, inului şi cînepii Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare, avînd ca obiect de activitate producerea de articole de sport şi camping.
Întreprinderea de articole de sport «Camping» se înfiinţează ca urmare a punerii în funcţiune a investiţiei aprobate prin Decretul nr. 465/1978 şi a trecerii secţiei şi atelierelor care produc articole de sport şi camping, din cadrul Centralei industriei mătăsii, inului şi cînepii Bucureşti.
Art. 2. – Întreprinderea de articole de sport «Camping» funcţionează pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestionării economico-financiare, cu personalitate juridică, se organizează potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi se încadrează în gradul III de organizare, grupa VI de ramuri.
[…]
Art. 4. – Numărul personalului de administraţie la Întreprinderea de articole de sport «Camping» va fi de cel mult 3,5% din totalul personalului muncitor prevăzut pentru funcţionarea unităţii la întreaga capacitate.
Art. 5. – Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat la 31 mai 1983 împreună cu indicatorii de plan economico-financiari şi cu contractele economice aferente subunităţilor de producţie trec de la Centrala industriei mătăsii, inului şi cînepii Bucureşti la Întreprinderea de articole de sport «Camping».
[…]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 34, 11 mai 1983.