sâmbătă, 27 martie 2010

Filatura de lînă pieptănată Buzău

,,Hotărîrea nr. 1319 din 3 octombrie 1973 privind înfiinţarea întreprinderii Filatura de lînă pieptănată Buzău în subordinea Centralei industriei lînii Bucureşti, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :
Art. 1.- Pe data de 1 octombrie 1973 se înfiinţează întreprinderea Filatura de lînă pieptănată Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, avînd ca obiect de activitate producţia de fire tip lînă pieptănată din melană, în subordinea Centralei industriei lînii Bucureşti.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 159, 16 octombrie 1973.