miercuri, 31 martie 2010

Comasare de întreprinderi

,,Hotărîrea nr. 2030 privind comasarea unor întreprinderi de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :
Articol unic. – Pe data de 1 octombrie 1966, Întreprinderea de materiale şi prefabricate de construcţii Doaga se comasează prin absorbţie la Întreprinderea de prefabricate din beton Galaţi, cu sediul în oraşul Galaţi, ambele de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor […]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 58, 24 septembrie 1966.