sâmbătă, 19 decembrie 2009

Turism şi industrie

Turismul şi industria, o alăturare antagonică? Nu, nicidecum, indiferent de regim, cu atât mai puţin în cel comunist.
Industria a avut un rol central în planul economic şi propagandistic în timpul regimului comunist. Industria reprezenta sufletul economiei şi principalul motiv de mândrie al regimului. Înlănţuirea strânsă dintre economie şi propagandă a dus la un efect neaşteptat. Principalele realizări ale regimului, mai ales cele ce privesc industria, au ajuns să fie apreciate la o nouă valoare : au devenit obiective turistice!
În 1955 se înfiinţează instituţia ce avea să coordoneze activitate turistică în regimul comunist român : Oficiul Naţional de Turism ,,Carpaţi”. El ,,înlesneşte cunoaşterea monumentelor istorice din trecutul glorios de luptă al poporului şi al eroicei noastre clase muncitoare, precum şi realizările regimului de democraţie populară, fiind, prin întreaga sa activitate, o cale de înfăptuire a educaţiei comuniste a maselor” [1].
Pentru regimul comunist, turismul reprezenta ,,un spor de cunoaştere a ţării şi a frumuseţilor ei” [2]. Evident, activitatea oficiului avea să ilustreze o nouă concepţie asupra turismului : concepţia socialistă. Ea presupunea că pe lângă obiectivele turistice consacrate ale ţării aveau să-şi facă loc altele noi. În această categorie includem Hidrocentrala «V.I. Lenin», caracterizat ca fiind un ,,obiectiv turistic care vorbeşte despre un trecut glorios”, ,,un monument nu al naturii, ci al hărniciei constructorilor socialismului din ţara noastră” [3].
Pe lângă alte servicii oferite de O.N.T. ,,Carpaţi” precum rezervări de bilete la tren şi recomandări de itinerarii turistice, oficiul organiza şi excursii în locuri consacrate precum Cheile Bicazului, Valea Prahovei, dar şi excursii pentru vizitarea marilor şantiere de construcţie a socialismului [4]. Aici avem noutatea, concepţia socialistă asupra turismului.

[1] ***, Pe scurt despre Romînia, Bucureşti, 1961, p. 75.
[2] Ibid.
[3] ***, Pe scurt despre Romînia, Bucureşti, 1961, p. 78.
[4] Ibid., p. 104.

Bibliografie
***, Pe scurt despre Romînia, Bucureşti, 1961.