joi, 10 decembrie 2009

Planuri pentru energetica nucleară - 1982

,,H O T Ă R Î R E A
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Romîn cu privire la realizarea programului de producere a energiei în cincinalul 1981-1985 şi dezvoltarea bazei energetice a ţării pînă în 1990
[...]
c) Se va accelera îndeplinirea programului de dezvoltare a energeticii nucleare prin extinderea lucrărilor de construcţie şi amplificarea puterii instalate în centralele nuclearo-electrice. Puterea instalată în centralele nucleare va fi de 4500 MW în 1990, urmînd să ajungă la 9600 MW în 1995. Centrala de la Cernavodă va fi dotată cu 5 grupuri de cîte 660 MW, în loc de 4 grupuri, cît s-a prevăzut iniţial. În Moldova urmează a se realiza o centrală nuclearo-electrică cu 3 grupuri de cîte 1000 MW, din care un grup va fi pus în funcţiune pînă în 1990. În Transilvania se va amplasa cea de-a treia centrală, similară cu cea de la Cernavodă, ale cărei lucrări de construcţii vor începe cel mai tîrziu în 1984, urmînd ca unu sau două grupuri să fie puse în funcţiune pînă în 1990.
[...]
4. În domeniul energeticii nucleare se va urmări, în primul rînd, realizarea la termen şi la nivelul de calitate corespunzător a obiectivelor din programele speciale de materiale nucleare, moderatori, combustibili nucleari, echipamente pentru partea nucleară şi partea clasică a obiectivului nuclearo-electric de la Cernavodă, în vederea garantării intrării sale în funcţiune la termenul stabilit. Totodată, se va accelera programul de cercetare şi inginerie pentru asigurarea din timp a instalării capacităţilor planificate pînă la sfîrşitul deceniului actual
[...]”.
Sursa : ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România", partea I, nr. 35, 3 aprilie 1982.