sâmbătă, 12 decembrie 2009

Înfiinţarea unor întreprinderi de stat la Ministerul Industriei Uşoare

,,Hotărîrea nr. 1391
din 23 octombrie 1973
privind înfiinţarea unor întreprinderi de stat
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ş t e :
Art. 1.- Pe data de 1 noiembrie 1973 se înfiinţează întreprinderile de stat prevăzute în anexă
[…]
Lista întreprinderilor de stat ce se înfiinţează în subordinea unor centrale industriale de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare precum şi în subordinea acestui minister

Nr. crt.-Denumirea întreprinderii-Sediul întreprinderii : localitatea, judeţul- Obiectul de activitate al întreprinderii-Ministerul sau centrala industrială în subordinea căreia se organizează şi va funcţiona întreprinderea

1-Întreprinderea Ţesătoria de mătase Deva-municipiul Deva, judeţul Hunedoara-Ţesătorie de mătase şi finisaj-Centrala industriei mătăsii, inului şi cînepii Bucureşti
2-Întreprinderea Pretim Timişoara-municipiul Timişoara, judeţul Timiş-Producţia de prefabricare pentru încălţăminte-Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti
3-Întreprinderea Prefin Bucureşti-municipiul Bucureşti-Producţia de prefabricare pentru încălţăminte-Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti
4-Întreprinderea de încălţăminte Huşi-oraşul Huşi, judeţul Vaslui-Confecţionarea încălţămintei- Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti
5-Întreprinderea poligrafică de ambalaje ale industriei uşoare-municipiul Bucureşti-Producţia de ambalaje pentru industria uşoară-Ministerul Industriei uşoare
6-Întreprinderea de tricotaje Topliţa-oraşul Topliţa, judeţul Harghita-Tricotaje-Centrala industriei tricotajelor Bucureşti”.
Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 171, 16 octombrie 1973.