joi, 31 decembrie 2009

Arhivă Blog - Bilanţ 2009

Arhivă blog
• ▼ 2009 (77) * +1
o ► decembrie (5) * +1
 Descoperiri datorate industriei
 Turism şi industrie
 Înfiinţarea unor întreprinderi de stat la Ministe...
 Planuri pentru energetica nucleară - 1982
 Preţuri majorate la unele produse - 1982
o ► noiembrie (5)
 Întreprinderea minieră specială Antamina
 Comasarea Întreprinderii mecanice de utilaj tehnol...
 Societatea mixtă Fabrica de reductoare REŞIŢA – RE...
 Comentariu
 Darea de seamă a Întreprinderii de Bunuri Bucureşt...
o ► octombrie (3)
 Industrializarea judeţului Sălaj
 Întreprinderi pentru industrializarea sfeclei de z...
 Fabrica chimică ,,Apollo” Galaţi
o ► septembrie (9)
 Întreprinderea «Fierarul» - Arad
 Fabrica de conserve Turnu Măgurele
 Ceas de mână OREX
 Destituire director Chimpex
 Reducerea preţurilor de vînzare cu amănuntul la un...
 Fabrici sub îndrumarea şi controlul Ministerului I...
 Unităţile de construcţii-montaj, lucrările în antr...
 Plachete şi medalii - Întreprinderea Electrocontac...
 Întreprinderea de sîrme şi cabluri Hîrşova
o ► august (3)
 Industria chimică-1973
 Întreprinderea mecanică navală Constanţa
 Întreprinderea Frigoriferul portuar Constanţa
o ► iulie (16)
 Fabrica de elemente pneumatice de automatizări Bâr...
 Fier de călcat ,,Zefir”
 Şantiere navale
 Realizări faţă de plan în industria petrolieră – i...
 Întreprinderi de stat pentru comerţul exterior
 Medalii Întreprinderea de Autoturisme Piteşti
 Economisire si ecologie
 Întreprinderea de automobile Argeş
 Publicitate în Almanahul Tehnium
 RR Pacific
 Reclame la rr şi tv
 Radioreceptoare şi televizoare din RSR
 Mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu
 Preţul cu amănuntul la combustibili lichizi şi sol...
 Insigna Uzinei de Automobile Pitesti
 Fabrici şi uzine în manualele de limbi străine
o ► iunie (11)
 Intreprinderi poligrafice 1968
 Regiunea Dobrogea
 Erou al Muncii Socialiste din RPR I.G. Maurer
 Ordinul Steaua RSR clasa I CS Resita
 Tipologia numelor de întreprinderi în R.P.R.
 Industrializarea în Dictionarul limbii romîne mode...
 Regiunea Banat
 In excursie - o lectie de limba franceza
 Manuale tehnice
 Glume
 ,,Cântece noi” şi industrie în manualul de limba r...
o ► mai (12)
 Centrala Întreprinderilor de Construcţii Industria...
 ,,Muncitorul de tip nou'' la IM Capeni
 Impartirea administrativ-teritoriala
 Termocentrala Sangeorgiul de Padure
 Industrializarea judetului Prahova
 Unităţile industriale din judeţul Suceava
 Industrializarea judeţului Bihor
 Vorbe, lozinci şi iniţiative, epitete şi expresii
 Subramurile industriei lemnului
 Industria lemnului reflectată prin intermediul her...
 Industria de automobile
 Centrale petroliere
o ► aprilie (13)
 Autovehicule româneşti
 Stema României
 5 lei din 1978
 Industria electrotehnică
 Judeţul Iaşi
 În prezent
 Cutie de chibrituri
 Insigna Rafinariei Brazi
 Reclame
 Intreprinderile Tehnoton si Conect
 Moara lui Assan
 Prezentarea proiectului
 Definitii si etimologii

Etichete
• despre proiect (4) * +1
• fabrici si uzine (18)
• lista pe ramuri ind. (3)
• lista pe unitati adm.-ter. (7)
• meserii si muncitori (1)
• produse (13)
• variate (20)
• înfiinţări de întreprinderi (16)

sâmbătă, 19 decembrie 2009

Descoperiri datorate industriei

Uneori, construirea sau activitatea unei întreprinderi industriale poate avea efecte nebănuite.
În luna august a anului 1953, în timpul activităţii curente de la o carieră de piatră din judeţul Harghita, între localităţile Sâncrăieni şi Miercurea Ciuc, s-a descoperit un tezaur cuprinzând mai multe vase din argint şi argint aurit, brăţări şi o fibulă, totalizând 3,6 kg de metal preţios [1].
Un alt exemplu este cel din anul 1976 când şi-a început lucrările un şantier arheologic care trebuia să pregătească terenul (să certifice inexistenţa unor vestigii istorice sau în caz contrar să le salveze sau să dispună alte măsuri) pentru construcţia industrială a importantului obiectiv energetic Porţile de Fier II, din judeţul Mehedinţi. În urma săpăturilor purtate la fortificaţia de secol IV numită Hinova, s-au descoperit brăţări şi alte obiecte din aur [2].

[1] Liviu Mărghitan, Zece tezaure carpatine, Bucureşti, 1988, p. 43.
[2] Ibid., p. 21.

Bibliografie
Mărghitan, Liviu, Zece tezaure carpatine, Bucureşti, 1988.

Turism şi industrie

Turismul şi industria, o alăturare antagonică? Nu, nicidecum, indiferent de regim, cu atât mai puţin în cel comunist.
Industria a avut un rol central în planul economic şi propagandistic în timpul regimului comunist. Industria reprezenta sufletul economiei şi principalul motiv de mândrie al regimului. Înlănţuirea strânsă dintre economie şi propagandă a dus la un efect neaşteptat. Principalele realizări ale regimului, mai ales cele ce privesc industria, au ajuns să fie apreciate la o nouă valoare : au devenit obiective turistice!
În 1955 se înfiinţează instituţia ce avea să coordoneze activitate turistică în regimul comunist român : Oficiul Naţional de Turism ,,Carpaţi”. El ,,înlesneşte cunoaşterea monumentelor istorice din trecutul glorios de luptă al poporului şi al eroicei noastre clase muncitoare, precum şi realizările regimului de democraţie populară, fiind, prin întreaga sa activitate, o cale de înfăptuire a educaţiei comuniste a maselor” [1].
Pentru regimul comunist, turismul reprezenta ,,un spor de cunoaştere a ţării şi a frumuseţilor ei” [2]. Evident, activitatea oficiului avea să ilustreze o nouă concepţie asupra turismului : concepţia socialistă. Ea presupunea că pe lângă obiectivele turistice consacrate ale ţării aveau să-şi facă loc altele noi. În această categorie includem Hidrocentrala «V.I. Lenin», caracterizat ca fiind un ,,obiectiv turistic care vorbeşte despre un trecut glorios”, ,,un monument nu al naturii, ci al hărniciei constructorilor socialismului din ţara noastră” [3].
Pe lângă alte servicii oferite de O.N.T. ,,Carpaţi” precum rezervări de bilete la tren şi recomandări de itinerarii turistice, oficiul organiza şi excursii în locuri consacrate precum Cheile Bicazului, Valea Prahovei, dar şi excursii pentru vizitarea marilor şantiere de construcţie a socialismului [4]. Aici avem noutatea, concepţia socialistă asupra turismului.

[1] ***, Pe scurt despre Romînia, Bucureşti, 1961, p. 75.
[2] Ibid.
[3] ***, Pe scurt despre Romînia, Bucureşti, 1961, p. 78.
[4] Ibid., p. 104.

Bibliografie
***, Pe scurt despre Romînia, Bucureşti, 1961.

sâmbătă, 12 decembrie 2009

Înfiinţarea unor întreprinderi de stat la Ministerul Industriei Uşoare

,,Hotărîrea nr. 1391
din 23 octombrie 1973
privind înfiinţarea unor întreprinderi de stat
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ş t e :
Art. 1.- Pe data de 1 noiembrie 1973 se înfiinţează întreprinderile de stat prevăzute în anexă
[…]
Lista întreprinderilor de stat ce se înfiinţează în subordinea unor centrale industriale de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Uşoare precum şi în subordinea acestui minister

Nr. crt.-Denumirea întreprinderii-Sediul întreprinderii : localitatea, judeţul- Obiectul de activitate al întreprinderii-Ministerul sau centrala industrială în subordinea căreia se organizează şi va funcţiona întreprinderea

1-Întreprinderea Ţesătoria de mătase Deva-municipiul Deva, judeţul Hunedoara-Ţesătorie de mătase şi finisaj-Centrala industriei mătăsii, inului şi cînepii Bucureşti
2-Întreprinderea Pretim Timişoara-municipiul Timişoara, judeţul Timiş-Producţia de prefabricare pentru încălţăminte-Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti
3-Întreprinderea Prefin Bucureşti-municipiul Bucureşti-Producţia de prefabricare pentru încălţăminte-Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti
4-Întreprinderea de încălţăminte Huşi-oraşul Huşi, judeţul Vaslui-Confecţionarea încălţămintei- Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti
5-Întreprinderea poligrafică de ambalaje ale industriei uşoare-municipiul Bucureşti-Producţia de ambalaje pentru industria uşoară-Ministerul Industriei uşoare
6-Întreprinderea de tricotaje Topliţa-oraşul Topliţa, judeţul Harghita-Tricotaje-Centrala industriei tricotajelor Bucureşti”.
Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 171, 16 octombrie 1973.

joi, 10 decembrie 2009

Planuri pentru energetica nucleară - 1982

,,H O T Ă R Î R E A
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Romîn cu privire la realizarea programului de producere a energiei în cincinalul 1981-1985 şi dezvoltarea bazei energetice a ţării pînă în 1990
[...]
c) Se va accelera îndeplinirea programului de dezvoltare a energeticii nucleare prin extinderea lucrărilor de construcţie şi amplificarea puterii instalate în centralele nuclearo-electrice. Puterea instalată în centralele nucleare va fi de 4500 MW în 1990, urmînd să ajungă la 9600 MW în 1995. Centrala de la Cernavodă va fi dotată cu 5 grupuri de cîte 660 MW, în loc de 4 grupuri, cît s-a prevăzut iniţial. În Moldova urmează a se realiza o centrală nuclearo-electrică cu 3 grupuri de cîte 1000 MW, din care un grup va fi pus în funcţiune pînă în 1990. În Transilvania se va amplasa cea de-a treia centrală, similară cu cea de la Cernavodă, ale cărei lucrări de construcţii vor începe cel mai tîrziu în 1984, urmînd ca unu sau două grupuri să fie puse în funcţiune pînă în 1990.
[...]
4. În domeniul energeticii nucleare se va urmări, în primul rînd, realizarea la termen şi la nivelul de calitate corespunzător a obiectivelor din programele speciale de materiale nucleare, moderatori, combustibili nucleari, echipamente pentru partea nucleară şi partea clasică a obiectivului nuclearo-electric de la Cernavodă, în vederea garantării intrării sale în funcţiune la termenul stabilit. Totodată, se va accelera programul de cercetare şi inginerie pentru asigurarea din timp a instalării capacităţilor planificate pînă la sfîrşitul deceniului actual
[...]”.
Sursa : ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România", partea I, nr. 35, 3 aprilie 1982.

luni, 7 decembrie 2009

Preţuri majorate la unele produse - 1982

În cele ce urmează, vă prezentăm o parte din produsele care au suferit modificări la preţuri în anul 1982, modificări prevăzute prin Decretul Consiliului de Stat nr. 45 din 12 februarie 1982 privind majorarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare :

Franzelă ,,Dîmboviţa” de 600g – 3 lei/buc.
Franzeluţă ,,Bucureşti” de 400g – 3,25 lei/buc.
Biscuiţi zaharoşi ,,Mirela”, vrac – 16,50 lei/kg
Biscuiţi ,,Eugenia”, preambalaţi, în pachet de 50g – 0,75 lei/pachet
Brînză cu smîntînă ,,Băneasa”, în ambalaje de 200g – 4 lei/pahar
Îngheţată ,,Polar”, în ambalaje de 130g – 4,25/pahar
Brînză topită ,,Olanda”, în cutie de 200g – 9 lei/cutia
Caşcaval ,,Dalia” din lapte de vacă – 42 lei/kg
Brînză ,,Olanda” din lapte de vacă – 45 lei/kg
Caşcaval ,,Dobrogea” din lapte de oaie – 48 lei/kg
Salam ,,Bucureşti” – 44 lei/kg
Salam ,,Poiana” – 49 lei/kg
Sîngerete ,,Semenic” – 18 lei/kg
Conserve din peşte ,,Pescarul”, crap în ulei picant, în cutii de 280/205g – 10,50 lei/cutia
Bomboane dine de ciocolată, cu cremă de portocale ,,Orange”, în cutii de 250g – 16,50/cutia
Margarină vegetală ,,Marga”, cu minimum 82,5% grăsime, tip M, bloc – 25 lei/kg
Margarină vegetală ,,Marga”, cu minimum 82,5% grăsime, tip M, pachete de 250g, în hîrtie pergament - 6,25lei/pachet
Vin sortiment din soiuri superioare, minimum 11,5°, pînă la 1 an vechime, din podgoriile Murfatlar, Cotnari şi Pietroasele, în sticle de 1 l, exclusiv sticla - 25 lei/sticla
Vodcă ,,Cristal 80” de 42°, în sticle de 500 ml, exclusiv sticla – 40 lei/sticla
Aperitiv ,,Carpaţi” de 42°, în sticle de 500 ml, exclusiv sticla – 32 lei/sticla
Bere blondă specială 12% (tip Azuga), în sticle de 500 ml, exclusiv sticla – 5,50 lei/sticla
Ci-co, în sticle de 250 ml, exclusiv sticla – 2,25 lei/ sticla
Pepsi-Cola, în sticle de 250 ml, exclusiv sticla – 2,50 lei/sticla
Ţigarete ,,Carpaţi” – 70 mm, fără filtru, în pachete de 20 de bucăţi – 3,25 lei/pachet
Ţigarete ,,Mărăşeşti” – 70 mm, fără filtru, în pachete de 20 de bucăţi – 2,25 lei/pachet
Ţigarete ,,Amiral” – 80 mm, cu filtru acetat de 15 mm, în pachete de carton sau hîrtie, de 20 bucăţi – 8 lei/pachet
Ţigarete ,,Snagov” – 80 mm, cu filtru acetat de 15 mm, în pachete de carton sau hîrtie, de 20 bucăţi – 10,50 lei/pachet

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 17, 15 februarie 1982.