marți, 24 noiembrie 2009

Societatea mixtă Fabrica de reductoare REŞIŢA – RENK, societate pe acţiuni

,,Decretul nr. 542 din 6 octombrie 1973
Aprobarea constituirii Societăţii mixte Fabrica de reductoare REŞIŢA – RENK, societate pe acţiuni
Prin Decretul nr. 542 din 6 octombrie 1973 Consiliul de Stat a aprobat constituirea, în Republica Socialistă România, a societăţii mixte cu denumirea Fabrica de reductoare REŞIŢA – RENK, societate pe acţiuni, pentru producţia şi comercializarea de roţi dinţate, reductoare, cuplaje şi alte mecanisme, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Reşiţa.
Prin acelaşi decret au fost aprobate şi contractul de societate şi statutul societăţii.
CONTRACT DE SOCIETATE
- Extras –
Întreprinderea de construcţii de maşini, cu sediul în Reşiţa, Întreprinderea de comerţ exterior Uzinexportimport, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr. 1, şi Zahnraederfabrik Renk A.G., cu sediul în 89, Augsburg – Republica Federală Germania, au convenit constituirea în Republica Socialistă România a unei societăţi mixte, sub forma unei societăţi pe acţiuni, care va purta denumirea Fabrica de reductoare REŞIŢA – RENK S.A.
Societatea este persoană juridică română şi îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu contractul de societate şi statutul, în baza decretelor nr. 424 şi 425/1972 şi conform legilor române compatibile cu finalitatea societăţilor mixte.
Sediul societăţii este în municipiul Reşiţa - Republica Socialistă România.
Obiectul de activitate este producţia şi comercializarea de roţi dinţate, reductoare, cuplaje şi alte mecanisme.
Părţile contractante au convenit ca societatea să aibă un capital social de 20.000.000 DM, împărţit în 2.000 de acţiuni nominative, fiecare în valoare de 10.000 DM.
Participarea la capitalul social este următoarea : 40% Întreprinderea de construcţii de maşini Reşiţa, 11% Întreprinderea de comerţ exterior Uzinexportimport şi 49% firma Zahnraederfabrik Renk A.G.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 189, 2 decembrie 1973.