joi, 26 noiembrie 2009

Întreprinderea minieră specială Antamina

,,Hotărîrea nr. 1557
din 27 noiembrie 1973
privind aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior «Geomin» la constituirea, împreună cu Întreprinderea minieră din Peru «Miniero-Peru» în reprezentarea statului peruan la constituire şi gestiune, a Societăţii mixte româno-peruane «Întreprinderea minieră specială Antamina – societate cu răspundere limitată»

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ş t e :

Art. 1.- Se aprobă participarea Întreprinderii de comerţ exterior «Geomin», din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, la constituirea, împreună cu Întreprinderea minieră din Peru «Miniero-Peru» în reprezentarea statului peruan la constituire şi gestiune, a Societăţii mixte româno-peruane «Întreprinderea minieră specială Antamina – societare cu răspundere limitată», în conformitate cu înscrisul de constituire socială (contractul social) şi statutul, parafrate între cele două părţi la 19 septembrie 1973 la Lima.
Societatea mixtă, cu sediul în Lima, are ca obiect efectuarea oricărui fel de activităţi din industria minieră în perimetrul drepturilor speciale Antamina, cu excepţia rafinării cuprului şi comercializării.
Cota de participaţie a părţii române la capitalul social al societăţii micte va fi de 49%.
Art. 2.- Hotărârea Consiliului de Minştri nr. 1116/1973 se abrogă”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 203, 21 decembrie 1973.