miercuri, 25 noiembrie 2009

Comasarea Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploieşti la Întreprinderea de utilaj chimic Ploieşti

,,Hotărîrea nr. 1670
din 20 decembrie 1973
privind comasarea Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploieşti la Întreprinderea de utilaj chimic Ploieşti

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ş t e :

Art. 1.- Pe data de 1 ianuarie 1974 Întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic Ploieşti, din subordinea Centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic, petrolier şi minier de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele, se comasează, prin absorbţie, la Întreprinderea de utilaj chimic Ploieşti din subordinea aceleiaşi centrale.
Art. 2.- Personalul Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploieşti, provenit de la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, beneficiază în continuare, şi în cadrul Întreprinderii de utilaj chimic Ploieşti, de drepturile prevăzute la art. 7 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 179/1973”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 203, 21 decembrie 1973.