vineri, 30 octombrie 2009

Industrializarea judeţului Sălaj

Întreprinderea de produse ceramice Zalău
Întreprinderea de armături industriale din fontă şi oţel ,,Armătura” Zalău
Întreprinderea de conductori electrici emailaţi ,,Elcond” Zalău
Întreprinderea de anvelope (secţia camera de aer) Zalău
Întreprinderea de ţevi (laminor de sârmă) Zalău
Întreprinderea de termoficare industrială Zalău
Filatura de bumbac Zalău
Fabrica de produse lactate Zalău
Complex de valorificare a legumelor şi fructelor Zalău
Fabrica de mobilă (secţia de scaune) Zalău
Întreprinderea de industrie locală ,,Steaua roşie” Zalău
Întreprinderea de industrializare a cărnii Zalău
Fabrica de mobilă Cehu Silvaniei
Întreprinderea de tricotaje Cehu Silvaniei
Întreprinderea de industrie locală ,,Silvania” Cehu Silvaniei
Fabrică de brânzeturi Jibou
Fabrică de confecţii Jibou
Balastieră Jibou
secţie aparţinând Fabricii de mobilă Şimleul Silvaniei Crasna
secţie aparţinând Întreprinderii de produse ceramice Zalău Crasna
Fabrica de materiale izolatoare Şimleu Silvaniei
Întreprinderea de industrializare a laptelui ,,Sălaj” Şimleu Silvaniei
Schelă de petrol Leşmir
Schelă de petrol Şumal
Exploatare minieră Moigrad
Exploatare minieră Cehu Silvaniei
Exploatare minieră Surduc (aparţine de Întreprinderea minieră Cluj).
Exploatare minieră Buciumi
Exploatare minieră Ip
Exploatare minieră Şimleu Silvaniei
Exploatare minieră Uileacu Şimleului
Exploatare minieră Sărmăşag (aparţine Întreprinderii miniere Bihor)
Întreprinderea minieră ,,Sălajul” Sărmăşag
Exploatare minieră Chieşd
Exploatare minieră Bocşa