joi, 15 octombrie 2009

Fabrica chimică ,,Apollo” Galaţi

,,Decret al Consiliului de Stat
nr. 398
din 28 octombrie 1983
privind organizarea Fabricii chimice <> Galaţi ca unitate cu personalitate juridică

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. - Pe data de 1 octombrie 1983 Fabrica de săpun, detergenţi, lacuri şi vopsele <> Galaţi, din cadrul Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti, îşi schimbă denumirea în «Fabrica chimică ,,Apollo” Galaţi» şi se organizează în baza art. 26 din Legea nr. 5/1978, ca unitate cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Galaţi, în subordinea Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice.
Fabrica chimică <> Galaţi funcţionează pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare, potrivit normelor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor, avînd ca obiect de activitate fabricarea detergenţilor biodegradabili cu grad redus de poluare, lacurilor şi vopselelor, inclusiv a unor materii prime şi produse auxiliare – răşini sintetice, solvenţi, produse anticorosive şi de protecţie specială, altor produse chimice şi săpunurilor.
[...]
Art. 3. – Activul şi pasivul aferent Fabricii chimice <> Galaţi, stabilit prin bilanţul încheiat la data de 30 septembrie 1983, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele economice, trec de la Centrala industrială de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti la Fabrica chimică <> Galaţi.
Personalul care trece de la Centrala industrială de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti la Fabrica chimică <> Galaţi se consideră transferat în interesul serviciului.
[...]”.

Sursa
: ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România", partea I, nr. 85, 29 octombrie 1983.