vineri, 30 octombrie 2009

Industrializarea judeţului Sălaj

Întreprinderea de produse ceramice Zalău
Întreprinderea de armături industriale din fontă şi oţel ,,Armătura” Zalău
Întreprinderea de conductori electrici emailaţi ,,Elcond” Zalău
Întreprinderea de anvelope (secţia camera de aer) Zalău
Întreprinderea de ţevi (laminor de sârmă) Zalău
Întreprinderea de termoficare industrială Zalău
Filatura de bumbac Zalău
Fabrica de produse lactate Zalău
Complex de valorificare a legumelor şi fructelor Zalău
Fabrica de mobilă (secţia de scaune) Zalău
Întreprinderea de industrie locală ,,Steaua roşie” Zalău
Întreprinderea de industrializare a cărnii Zalău
Fabrica de mobilă Cehu Silvaniei
Întreprinderea de tricotaje Cehu Silvaniei
Întreprinderea de industrie locală ,,Silvania” Cehu Silvaniei
Fabrică de brânzeturi Jibou
Fabrică de confecţii Jibou
Balastieră Jibou
secţie aparţinând Fabricii de mobilă Şimleul Silvaniei Crasna
secţie aparţinând Întreprinderii de produse ceramice Zalău Crasna
Fabrica de materiale izolatoare Şimleu Silvaniei
Întreprinderea de industrializare a laptelui ,,Sălaj” Şimleu Silvaniei
Schelă de petrol Leşmir
Schelă de petrol Şumal
Exploatare minieră Moigrad
Exploatare minieră Cehu Silvaniei
Exploatare minieră Surduc (aparţine de Întreprinderea minieră Cluj).
Exploatare minieră Buciumi
Exploatare minieră Ip
Exploatare minieră Şimleu Silvaniei
Exploatare minieră Uileacu Şimleului
Exploatare minieră Sărmăşag (aparţine Întreprinderii miniere Bihor)
Întreprinderea minieră ,,Sălajul” Sărmăşag
Exploatare minieră Chieşd
Exploatare minieră Bocşa

vineri, 16 octombrie 2009

Întreprinderi pentru industrializarea sfeclei de zahăr, de amidon-glucoză şi ulei

,,Decret al Consiliului de Stat
nr. 363
din 6 octombrie 1983
privind înfiinţarea unor întreprinderi pentru industrializarea sfeclei de zahăr, de amidon-glucoză şi ulei
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. – Pe data de 1 octombrie 1983 se înfiinţează, în subordinea Centralei producţiei şi industrializării sfeclei de zahăr, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare, următoarele întreprinderi :
a) Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Năvodari, cu sediul în oraşul Năvodari, judeţul Constanţa;
b) Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi;
c) Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Olteniţa, cu sediul în oraşul Olteniţa, judeţul Călăraşi;
d) Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Drăgăneşti-Olt, cu sediul în oraşul Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt.
Întreprinderile înfiinţate au ca obiect de activitate fabricare zahărului.
Art. 2. – Pe data de 1 octombrie 1983 se înfiinţează, în subordinea Centralei berii, spirtului, amidonului şi apelor minerale, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare, următoarele întreprinderi :
a) Întreprinderea de amidon şi glucoză Calafat, cu sediul în oraşul Calafat, judeţul Dolj, avînd ca obiect de activitate fabricarea amidonului şi glucozei;
b) Întreprinderea de amidon, glucoză şi drojdie de panificaţie Ţăndărei, cu sediul în oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, avînd ca obiect de activitate fabricarea amidonului, glucozei şi drojdiei de panificaţie.
[…]
Art. 3. – Pe data de 1 octombrie 1983 se înfiinţează Întreprinderea de ulei Timişoara, cu sediul în municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în subordinea Centralei pentru industrializarea seminţelor oleaginoase, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – Departamentul industriei alimentare, avînd ca obiect de activitate fabricarea uleiului comestibil, a grăsimilor hidrogenate şi margarinei.
[…]”.

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 75, 10 octombrie 1983.

joi, 15 octombrie 2009

Fabrica chimică ,,Apollo” Galaţi

,,Decret al Consiliului de Stat
nr. 398
din 28 octombrie 1983
privind organizarea Fabricii chimice <> Galaţi ca unitate cu personalitate juridică

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. - Pe data de 1 octombrie 1983 Fabrica de săpun, detergenţi, lacuri şi vopsele <> Galaţi, din cadrul Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti, îşi schimbă denumirea în «Fabrica chimică ,,Apollo” Galaţi» şi se organizează în baza art. 26 din Legea nr. 5/1978, ca unitate cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Galaţi, în subordinea Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice.
Fabrica chimică <> Galaţi funcţionează pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare, potrivit normelor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor, avînd ca obiect de activitate fabricarea detergenţilor biodegradabili cu grad redus de poluare, lacurilor şi vopselelor, inclusiv a unor materii prime şi produse auxiliare – răşini sintetice, solvenţi, produse anticorosive şi de protecţie specială, altor produse chimice şi săpunurilor.
[...]
Art. 3. – Activul şi pasivul aferent Fabricii chimice <> Galaţi, stabilit prin bilanţul încheiat la data de 30 septembrie 1983, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele economice, trec de la Centrala industrială de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti la Fabrica chimică <> Galaţi.
Personalul care trece de la Centrala industrială de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti la Fabrica chimică <> Galaţi se consideră transferat în interesul serviciului.
[...]”.

Sursa
: ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România", partea I, nr. 85, 29 octombrie 1983.