marți, 22 septembrie 2009

Unităţile de construcţii-montaj, lucrările în antrepriză

,,Decret al Consiliului de Stat
privind îmbunătăţirea organizării unităţilor de construcţii-montaj, în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriză
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. – Pe data prezentului decret toate unităţile de construcţii-montaj se reorganizează, pentru execuţia lucrărilor în acord global, prin preluarea acestora în antrepriză.
Unitatea de bază în activitatea de construcţii-montaj este brigada complexă şi brigada specializată de antrepriză.
Unităţile prin care se asigură coordonarea execuţiei lucrărilor de către brigăzi sînt antrepriza, întreprinderea-antrepriză, trustul şi centrala de antrepriză generală.
[…]
Art. 6. – Pe data de 16 martie 1984 se înfiinţează centralele de antrepriză generală, trusturile de antrepriză generală şi întreprinderile-antrepriză de construcţii-montaj din anexa nr.1, unităţi cu personalitate juridică, cu sediul, subordonarea, obiectul de activitate, gradul de organizare şi grupa de ramură prevăzute în aceeaşi anexă.
[…]
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 16 martie 1984.
Nr. 92”.

ANEXA Nr. 1
Lista
centralelor-antrepriză generală, trusturilor-antrepriză generală şi întreprinderilor-antrepriză de construcţii-montaj care se înfiinţează :
Denumirea...sediul...subordonarea
Ministerul Construcţiilor Industriale
1)Centrala-antrepriză generală de construcţii industriale Bucureşti...Bucureşti...Ministerul Construcţiilor Industriale
2) Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale şi izolaţii tehnologice Bucureşti...Bucureşti... Ministerul Construcţiilor Industriale
3) Întreprinderea de utilaj greu şi de transport pentru construcţii Iaşi...Iaşi (judeţul Iaşi)...Centrala de mecanizare pentru construcţii industriale Bucureşti
4) Întreprinderea de utilaj greu şi de transport pentru construcţii Piteşti...Piteşti (Argeş)...Centrala de mecanizare pentru construcţii industriale Bucureşti
5)Întreprinderea de utilaj greu şi de transport pentru construcţii Oradea...Oradea (Bihor)...Centrala de mecanizare pentru construcţii industriale Bucureşti
Ministerul Energiei Electrice
1)Întreprinderea-antrepriză de construcţii-montaj şi reparaţii uzine electrice...Bucureşti...Centrala industrială de producere a energiei electrice şi termice
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
1) Centrala-antrepriză generală de construcţii hidrotehnice...Constanţa (Constanţa)...Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
2) Întreprinderea de producţie industrială pentru construcţii căi ferate...Buzău (Buzău)...Centrala- antrepriză generală de construcţii căi ferate Bucureşti
3) Exploatarea de cariere Sitorman (unitate cu personalitate juridică potrivit art. 26 din Legea nr. 5/1978)...Mihail Kogălniceanu (Constanţa)... Centrala-antrepriză generală de construcţii hidrotehnice Constanţa
Ministerul Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii
1)Trustul-antrepriză generală de construcţii-montaj şi reparaţii Braşov...Braşov (Braşov)... Ministerul Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
1)Întreprinderea-antrepriză de construcţii hidrotehnice pentru îmbunătăţiri funciare...Bucureşti...Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultură
ANEXA Nr. 3
Lista
Unităţilor de construcţii-montaj care îşi schimbă denumirea sau sediul ori subordonarea
Denumire anterioară, denumire nouă; subordonare anterioară, subordonare nouă; sediul anterior, sediul nou.
Ministerul Construcţiilor Industriale
1) Trustul de construcţii chimice Midia-Năvodari, Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Constanţa; Ministerul Construcţiilor Industriale; Midia-Năvodari (Constanţa), Constanţa (Constanţa).
2) Întreprinderea de utilaj greu şi de transport pentru construcţii Bucureşti; Centrala de mecanizare pentru construcţii industriale Bucureşti, Centrala-antrepriză generală de construcţii industriale Bucureşti; Bucureşti.
Ministerul Energiei Electrice
1) Trustul de construcţii şi instalaţii pentru centrale nuclearoelectrice, Întreprinderea-antrepriză de construcţii nuclearo-electrice; Ministerul Energiei Electrice; Cernavodă (Constanţa).
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
1) Întreprinderea de utilaje grele pentru construcţii; Centrala Canal Dunăre-Marea Neagră, Centrala-antrepriză generală de construcţii hidrotehnice Constanţa; Basarabi (Constanţa).
2) Întreprinderea de comerţ exterior ,,Contransimex”; Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Centrala-antrepriză generală de construcţii căi ferate Bucureşti; Bucureşti.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, anul XX, nr. 21, 19 martie 1984.