miercuri, 23 septembrie 2009

Reducerea preţurilor de vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum

,,Hotărîrea nr. 794
cu privire la reducerea preţurilor de vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :
Art. 1. – Cu începere de la 22 aprilie 1968 preţurile de vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum se reduc după cum urmează :
A) Produse electrotehnice
- frigider «Fram» , cu 15%
- frigider tip mobilă, cu 15%
- termostat pentru frigider, cu 50%
- agregat frigorific pentru frigiderul «Fram», cu 15,2%
- aparate de radio cu tranzistori «Nordic» şi «Nordic 2», cu 9,6%
- condensatoare din producţie internă şi din import pentru radioreceptoare şi televizoare, în medie cu 25%
- cablu paralel, plat, pentru antene de televizor, cu 50%.
[...]
Listele bunurilor de consum – pe produse şi sortimente – cu noile preţuri cu amănuntul, reduse potrivit prevederilor prezentei hotărîri, se stabilesc de Ministerul Comerţului Interior, cu avizul Comitetului pentru Preţuri” [...].

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 54, 24 aprilie 1968.