miercuri, 30 septembrie 2009

Întreprinderea «Fierarul» - Arad

,,Hotărîrea nr. 543
privind trecerea Întreprinderii «Fierarul» - Arad de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini sub îndrumarea şi controlul Ministerului Economiei Forestiere


Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :
Art. 1. – Pe data de 1 aprilie 1968 Întreprinderea «Fierarul», cu sediul în municipiul Arad, judeţul Arad, trece de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini sub îndrumarea şi controlul Ministerului Economiei Forestiere.
Trecerea se face cu întreg activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat pe data de 31 martie 1968, cu indicatorii de plan pe anul 1968 şi pe anii 1969 şi 1970 din planul cincinal, pe bază de protocol ce se va încheia între Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Economiei Forestiere, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri.
Art. 2. – Începând cu anul 1969, producţia de mare serie de broaşte şi balamale pentru binale şi mobilier se va executa de către întreprinderile specializate de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.
Art. 3. – Denumirea Întreprinderii «Fierarul» - Arad se schimbă pe data de 1 aprilie în «Întreprinderea de articole metalice pentru mobilă şi binale» Arad.
Art. 4. – Comitetul de Stat al Planificări şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările corespunzătoare în planurile Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerului Economiei Forestiere”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 39, 26 martie 1968.