miercuri, 23 septembrie 2009

Fabrici sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini

,,Hotărîrea nr. 664
privind înfiinţarea unor întreprinderi industriale de stat sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :
Art. 1. – Pe data de 1 aprilie 1968 se înfiinţează sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, următoarele întreprinderi industriale de stat, care se organizează şi vor funcţiona potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale statului :
A) Fabrica de frigidere - Găeşti, cu sediul în oraşul Găeşti, care va avea ca obiect fabricarea frigiderelor electrice pentru uz casnic;
B) Fabrica de aparate electronice de măsură şi industriale – Bucureşti, care va avea ca obiect producerea de aparate electronice de măsură, industriale şi medicale, de aparate de radiotehnică profesională şi specială;
C) Fabrica de ferite – Urziceni, cu sediul în oraşul Urziceni, care va avea ca obiect fabricarea miezurilor de ferite pentru industria electronică, automatizări şi bunuri de consum;
D) Uzina de cinescoape – Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect fabricarea tuburilor cinescop pentru televizoare.
Art. 2. – Pentru întreprinderile prevăzute la articolul 1, indicatorii planului de muncă şi salarii pe anul 1968 se vor asigura în cadrul indicatorilor aprobaţi de Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.
Art. 3. – Pînă la aprobarea studiilor tehnico-economice, cheltuielile privind funcţionarea întreprinderilor prevăzute la articolul 1 se vor finanţa în limita fondurilor prevăzute în planul de investiţii pe anul 1968 pentru aceste obiective, pe bază de devize financiare aprobate de Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 21, 11 martie 1968.