marți, 29 septembrie 2009

Fabrica de conserve Turnu Măgurele

,,Hotărîrea nr. 811
privind înfiinţarea întreprinderii industriale de stat «Fabrica de conserve Turnu Măgurele», sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Alimentare

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :
Articol unic. – Pe data de 1 mai 1968 se înfiinţează întreprinderea industrială de stat «Fabrica de conserve Turnu Măgurele», cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Alimentare.
Întreprinderea industrială de stat «Fabrica de conserve Turnu Măgurele» se organizează şi va funcţiona potrivit Decretului nr. 199/1949 şi va avea ca obiect fabricarea conservelor de legume şi fructe”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 51, 15 aprilie 1968.