sâmbătă, 1 august 2009

Întreprinderea Frigoriferul portuar Constanţa

,,Hotărîre
privind înfiinţarea întreprinderii Frigoriferul portuar Constanţa
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r e ş t e :

Art. 1. – Pe data de 1 septembrie 1972 se înfiinţează întreprinderea Frigoriferul portuar Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în subordinea Centralei industrializării cărnii, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor – Departamentul industriei alimentare.
Întreprinderea Frigoriferul portuar Constanţa se organizează şi va funcţiona ca unitate cu gestiune economică şi personalitate juridică, potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor de stat, avînd ca obiect de activitate antrepozitarea de mărfuri congelate aflate în tranzit.
Art. 2. – Numărul de salariaţi şi fondul de salarii pentru întreprinderii Frigoriferul portuar Constanţa se vor asigura în cadrul indicatorilor planului de muncă şi salarii aprobaţi Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor – Departamentul industriei alimentare.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
Ilie Verdeţ
Bucureşti, 22 august 1972.
Nr. 960”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, 1972.