duminică, 16 august 2009

Industria chimică-1973

Combinatul chimic Işalniţa Craiova – acetilenă, acid acetic, alcool butilic, alcool polivinilic, aldehidă acetică, catalizatori, poliacetat de vinil, uree.
Combinatul petrochimic Ploieşti – etilen glicol, acid tereftalic.
Combinatul petrochimic Brazi – benzen, glicerină, industrie petrochimică, polietilenă, polistiren, rafinărie de petrol, reformare catalitică, toluen,
Combinatul chimic ,,Azochim” Roznov – azotat de amoniu, uree.
Combinatul chimic Făgăraş - anilină, bachelită, fenol, nitrobenzen, nitroceluloză, răşini ureo-formaldehidice, medicamente.
Combinatul chimic ,,Azomureş” Târgu-Mureş – uree.
Combinatul petrochimic Piteşti – negru de fum, polietilenă.
Combinatul petrochimic Râmnicu-Vâlcea - policlorură de vinil.
Combinatul chimic Gheorghe Gheorghiu-Dej – acetilenă, acetonă, benzen, butadienă, cauciuc sintetic, D.D.T., H.G.H., hexaclorciclohexan, acid clorhidric, polistiren.
Combinatul chimic Borzeşti – policlorură de vinil.
Combinatul chimic Turnu-Măgurele – uree.
Fabrica de conserve ,,Mureşeni” Târgu-Mureş – acid acetic alimentar.
Fabrica de celuloză şi hârtie Zărneşti – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Buşteni – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Cluj – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Dej – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Ghimbav – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Letea – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Petreşti – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Prundu Bârgăului – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Turnu Severin – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Vama – celuloză şi hârtie, mucava.
Combinatul de celuloză şi hârtie Brăila – celuloză şi hârtie, celofibră, fibre cord.
Combinatul de celuloză şi hârtie Piatra Neamţ – celuloză şi hârtie.
Combinatul de celuloză şi hârtie Suceava – celuloză şi hârtie.
Uzina de fibre sintetice Săvineşti – acetilenă, acid cianhidric, caprolactamă, melană (poliacrilonitril), relon (policaprolactamă).
Uzina chimică Turda – clorură de metil, D.D.T., hexaclorciclohexan, produse clorosodice, tetraclorură de carbon, acetilenă, policlorură de vinil.
Uzina chimică Râşnov – acetilenă, acid acetic, alcool polivinilic, poliacetat de vinil.
Uzina chimică ,,Solventul” Timişoara – acetonă, cloroform, clorură de metil, esteri, eter etilic, polistiren, alcool etilic, pigmenţi-vopsele, plastifianţi.
Uzina chimică Târnăveni – acid clorhidric, carbid.
Uzina de antibiotice Iaşi – medicamente.
Uzina chimică Copşa Mică – acid formic, acid cianhidric, acid oxalic, aldehidă formică, negru de fum, stiplex.
Uzina chimică ,,Colorom” Codlea – anilină, coloranţi sintetici.
Uzina chimică ,,Sinteza” Oradea – acid izoftalic, salicilic, alcool etilic, anhidridă trimetilică, aspirina, etilvanilina, plastifianţi, medicamente, acid benzoic.
Uzina chimică Margina – acid aceticm metanol.
Uzina chimică Victoria - aldehidă formică, eter etilic, metanol, nitroceluloză, răşini ureo-formaldehidice, schimbători de ioni.
Uzina chimică Sibiu - dextrină
Uzina de fibre sintetice ,,Teron” Iaşi – fire şi fibre sintetice, terilen, poliesteri, .
Uzina de fibre sintetice Lupeni – acetat de celuloză, celofibră.
Combinatul de celuloză din paie Palas
Combinatul de celuloză din paie Călăraşi
Fabrica de detergenţi ,,Chimica” Cluj
Fabrica de detergenţi Timişoara - săpun
Fabrica de detergenţi Ploieşti

Sursa : Viorica Niac, Gavril Niac, Chimia pentru bacalaureat, Cluj, 1973.