luni, 13 iulie 2009

Publicitate în Almanahul Tehnium

,,Almanahul Tehnium” era realizat de colectivul revistei ,,Tehnium” şi era editat de CC al UTC. Revista ,,Tehnium” a fost fondată în anul 1970 şi era dedicată constructorilor amatori cu preocupări electronice [1].
Revenind la ,,Almanahul Tehnium”, el a apărut o dată pe an, începând cu 1982.
În cuprinsul almanahului întâlnim numeroase subiecte, cu o preponderenţă a celor tehnice. În paginile almanahului găsim şi reclame la diferite unităţi industriale din RSR şi produse pe care acestea le fabrică. Enumerăm unităţile industriale cărora li s-a făcut reclamă în almanah între 1982 şi 1989 : Întreprinderea de aparataj electric de instalaţii IAEI Titu, Uzina de aluminiu Slatina, IAEM Timişoara, Electrometal Timişoara, Întreprinderea mecanică pentru gaz metan Mediaş, Combinatul chimic Craiova, Uzina de contrucţii şi reparaţii utilaje şi piese de schimb UCRUPS Vatra Dornei, Întreprinderea electronică industrială, Întreprinderea de aparate electrice de măsurat AEM Timişoara, Întreprinderea de aparate electronice de măsură şi industriale IEMI Bucureşti, Întreprinderea Electronica Bucureşti, Întreprinderea de izolatoare electrice de joasă tensiunea Târgu Secuiesc, Întreprinderea de panouri şi tablouri electrice IPTE Alexandria, Întreprinderea Electrocontact Botoşani, Întreprinderea de echipament electrotehnic Electromagnetica Bucureşti, Întreprinderea Electroaparataj Bucureşti, Întreprinderea Electrotehnica Bucureşti, Întreprinderea de relee Mediaş.
În paginile almanahului, publicitate s-a făcut şi la diferite produse : televizoare, radioreceptoare, maşini de cusut electrice, corpuri de iluminat, corturi, aspiratoare, biciclete şi medicamente. De menţionat că în anunţurile publicitare dedicate unităţilor industriale de cele mai multe ori se prezentau produsele pe care acestea le fabrică. Între 1982 şi 1989, unele fabrici au apărut de mai multe ori în paginile de publicitate.

[1] ,,Tehnium” era una dintre publicaţiile pentru tineret şi copii. Alte asemenea periodice erau : ,,Viaţa studenţească”, ,,Ştiinţă şi tehncă”, ,,Amfiteatru”, ,,Cutezătorii”, ,,Start spre viitor”, ,,Şoimii patriei” şi altele.