joi, 9 iulie 2009

Mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu

,,LEGE
PRIVIND MĂRCILE DE FABRICĂ, DE COMERŢ ŞI DE SERVICIU
[…]
Art. 2. - Mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu sînt semne distinctive folosite de întrepinderi pentru a deosebi produsele, lucrările şi serviciile lor de cele identice sau similare ale altor întreprinderi şi pentru a stimula îmbunătăţirea calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor.
Mărcile pot fi constituite din cuvinte, litere, cifre, reprezentări grafice, plane sau în relief, combinaţii ale acestor elemente, una sau mai multe culori, forma produsului sau ambalajului acestuia, prezentarea sonoră sau alte asemenea elemente.
[...]
Art. 5. – Întreprinderile producătoare din Republica Socialistă România sînt obligate să înregistreze şi să folosească mărci de fabrică pentru toate produsele consumului intern [...]”.

Tot în cuprinsul legii mai sunt formulate şi alte articole cu privire la :
Înregistrarea mărcilor de comerţ şi de serviciu este facultativă (art. 5).
Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii editează publicaţia oficială privind mărcile (art. 9).
Registrul mărcilor de fabrică, de comerţ şi de serviciu (art. 15).
Dacă nu există nicio contestaţie la trei luni de la publicare se introduce în registru şi se eliberează solicitantului un certificat de înregistrare (art. 16), care îi permite să folosească marca timp de zece ani (art. 18).
Mărcile trebuie să îndeplinească anumite condiţii (art. 17).

Bibliografie
BO al RSR partea I, nr. 114, Legea nr. 28, 28 decembrie 1967, p. 881-886.