miercuri, 22 iulie 2009

Întreprinderi de stat pentru comerţul exterior

Comerţul era reglementat de stat. Rând pe rând, cele trei Constituţii ale regimului comunist consacră această calitate:
Constituţia din 1948
,,Art. 14.
Comerţul intern şi extern este reglementat şi controlat de stat şi se exercită de întreprinderi comerciale de stat, particulare şi cooperative” [1].
Constituţia din 1952
,,Art. 14.
În Republica Populară Româna, comerţul exterior este monopol de stat” [2].
Constituţia din 1965
,,Art. 8.
Comerţul exterior este monopol de stat” [3].
Diferite acte legislative reglementează modul în care se exercită monopolul statului asupra comerţului exterior. De exemplu, Decretul nr. 317 din 1949 şi legea din 1971.
Monopolul exercitat de stat era explicat prin nevoia apărării economiei naţionale ,,de eventualele încercări de imixtiune sau dominaţie economică din partea vreunei ţări sau a unor cercuri de afaceri cu care avem relaţii” [4].
Produsele economiei româneşti erau exportate în străinătate prin intermediul unor întreprinderi comerciale de stat. În denumirea acestor întreprinderi observăm lipsa diacriticelor, pentru a înlesni publicitatea şi implicit vânzarea produselor la export. Ne vom mărgini la a enumera întreprinderile de stat pentru comerţul exterior din R.P.R. şi câteva din produsele pe care acestea le exportă şi/sau importă :
Agroexport – produse ale agriculturii, plante medicinale.
Cartimex – ziare, reviste ilustrate, cărţi, mărci poştale, articole de artizanat, muzică.
Chimimport – produse ale industriei chimice (produse chimice, farmaceutice, cosmetice).
Difilm – filme de scurtmetraj şi lungmetraj.
Exportlemn – produse ale industriei lemnului (cherestea, mobilă).
Industrialexport – maşini şi utilaje agricole, diferite maşini-unelte; industria prelucrării metalelor şi constructoare de maşini.
Masinimport – material rulant, construcţii de fabrici, termocentrale, maşini pentru industria alimentară.
Metalimport – plumb, zinc, cupru.
Petrolexport – echipament petrolier.
Prodexport – produse agroalimentare (carne, vin)
Romanoexport – materiale ale industriei materialelor de construcţie (ciment tip ,,Portland”).
Technoimport.
Întreprinderile amintite erau promovate prin intermediul publicităţii care era realizată în diferite publicaţii, mai ales în cărţi traduse în limbi străine, dedicate descrierii ţării noastre. O astfel de carte este Roumanie [5], carte realizată de un colectiv numeros şi prestigios. La finalul cărţii găsim câteva pagini rezervate publicităţii la întreprinderi de stat pentru comerţul exterior. Reclamă se face şi la Tarom şi Navrom, societăţi care se ocupă de transportul aerian şi naval, dar şi la Oficiul de Control al Mărfurilor. Într-o altă publicaţie, Economic News From The Rumanian People’s Republic [6], redactată în limba engleză, şi al cărei rol era promovarea produselor româneşti peste hotare, se mai face reclamă şi la Romtrans, transporturi terestre şi ONT ,,Carpaţi”.

[1] http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1948.php, 22-07-2009.
[2] http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1952.php, 22-07-2009.
[3] http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1965.php, 22-07-2009.
[4] Al. Deteşan (coord.), Curier economic-legislativ pentru uzul compartimentelor de export, Bucureşti, 1971, p. 19.
[5] Constantin Daicoviciu, Roumanie, Bucharest, 1958.
[6] ***, Economic News From The Rumanian People’s Republic, Bucureşti, 1956.


Bibliografie
Daicoviciu, Constantin, Roumanie, Bucharest, 1958.
Deteşan, Al. (coord.), Curier economic-legislativ pentru uzul compartimentelor de export, Bucureşti, 1971.
***, Economic News From The Rumanian People’s Republic, Bucureşti, 1956.
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1948.php, 22-07-2009.
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1952.php, 22-07-2009.
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1965.php, 22-07-2009.