sâmbătă, 4 iulie 2009

Fabrici şi uzine în manualele de limbi străine

În cele ce urmează vom prezenta o serie de manuale de limba franceză şi germană care fac referire în cuprinsul lor la industria românească comunistă.
Într-un manual de limba germană avem o lecţie dedicată oraşului Braşov se vorbeşte despre Uzinele ,,Steagul Roşu” în care se produc camioane : ,,Im Werk ,,Steagul Roşu” werden Lastkraftwagen hergestellt” [1], dar şi despre ramuri industriale găzduite de localitate ,,Industrie der Buntmetalle, die Holzindustrie, die Traktorenindustrie und die Lebensmittelindustrie” [2], adică industria metalurgică neferoasă, industria lemnului, industria constructoare de tractoare şi industria alimentară. Se mai dedică o lecţie şi industriei chimice, ,,Die Hauptaufgaben der rumänischen Chemieindustrie” [3].
În alt manual de limba germană, oraşul Piteşti, ,,Industrielstadt von Format” (oraş industrial de prim rang), se află în centrul atenţiei unor mai multe lecţii. Într-una dintre acestea se face referire la câteva unităţi industriale din Piteşti : ,,Die neue Textilfabrik ,,Argeşana” knüpft auch an diese Traditionen an, verbindet sie aber mit modernster Technik”. Pe lângă Fabrica de textile ,,Argeşana”, se mai aminteşte de fabrica de automobile ,,Dacia”, de combinatul chimic, alături de rafinărie şi fabrica de cauciuc [4]. Oraşul Reşiţa este şi el amintit pentru aniversarea a 200 de ani de industrie (1771-1971) [5], cu informaţii despre istoria sa şi principalele ramuri industriale dezvoltate ulterior.
Într-un manual de limba germană pentru anul I de studiu întâlnim o lecţie caracteristică pentru realităţile vremurilor comuniste numită ,,Besuch in einer Fabrik” [6](Vizită într-o fabrică), în sensul că, existau într-adevăr numeroase fabrici şi această realitate trebuia cunoscută (chiar dacă era vorba de o lecţie dedicată anul I de studiu?), dar şi în sensul că propaganda comunistă trebuia să-şi prezinte reuşitele. Altfel cum ne-am putea explica următoarele : ,,Wir haben gestern eine Fabrik besichtigt. Ich habe zwei Losungen gelesn : Es lebe die Sozialistiche Republik Rumanien! Es lebe die Rumanische Kommunistische Partei!” [7]
Într-un desen la lecţia ,,Unser Vaterland” din acelaşi manual [8], observăm în prim plan copii fericiţi cu flori în mână şi însemne de pionieri, blocuri în partea stângă, o fabrică în cea dreaptă şi la mjloc sonde petroliere (cel mai probabil), iar în plan îndepărtat un soare ce iese dintre dealuri acoperite de brazi. Este o parafrazare a stemei de stat din care însă nu fac parte blocurile, fabrica şi nici pionierii.
Să trecem acum la manualele de limbă franceză.
Într-un mod asemănător cu cel al Reşiţei din manualul de limbă germană, se prezintă într-un manual de limba franceză din 1978 oraşul Hunedoara : ,,Ce municipe est le plus grand centre sidérurgique de la Roumanie, sans cesse agrandi au cours de la dernière décennie” [9]. În acelaşi manual este prezentată şi o reclamă a Combinatul Petrochimic Borzeşti publicată în ,,La Roumanie d’aujourd’hui, 1977”. Se face o descriere succintă a combinatului şi se prezintă principalele produse fabricate. Reclama este adăugată ca o lectură suplimentară, la cea de-a opta lecţie din manual : ,,La chimie pendant le quinquennat de la révolution technique et scientifique” [10].
Tot la nivel conceptual, observăm o nouă asemănare între manualul de limbă franceză şi cel de germană. În manualul de limbă franceză pentru anul II de studiu, deci tot pentru începători, aven lecţia ,,Une visite à l’usine” [11].
Este momentul aici să observăm că manualele de limbi străine din perioada RSR păstrează lecţii dedicate industriei, la fel cum se întâmpla şi în timpul RPR, în cele publicate în perioada RSR, accentul este pus pe industria chimică. Faptul este explicabil datorită ambiţiilor nemăsurate şi nemeritate ale ,,savantei” Elena Ceauşescu în domeniul industriei chimice. Dar făcând parte din ,,familia domnitoare” în acele vremuri, cine putea să-i conteste ,,meritele”?
Să continuăm prezentarea noastră. Într-un manual de limbă franceză din 1965, în lecţia ,,Un anniversaire historique” se elogiază momentul proclamării republicii, ,,victoria” socialismului fiind ,,completă şi definitivă” prin adoptarea Constituţiei RSR din 1965 [12]. Desenul care însoţeşte această lecţie reprezintă instalaţiile unei rafinării, clasând astfel industria în rândul principalelor schimbări aduse de regim (asocierea între desen şi lecţie). Manualul este de altfel impregnat de date aniversare ale regimului comunist precum, 1 Mai, 23 August sau grevele din 1933. De asemenea prezintă şi lecţia ,,Dans une usine”, genul de lecţie-fetiş al propagandei comuniste [13]. Ca şi în celelalte cazuri semnalate este luat modelul unei uzine anonime vizitată de elevi, care află cum arată secţiile fabricii şi ce înseamnă munca.

[1] Ida Alexandrescu, Christiane Cosmatu, Manual de limba germană pentru anul V de studiu, Bucureşti, 1985, p. 40.
[2] Ibid., p. 47.
[3] Ibid., p. 63, 69-70.
[4] Ilse Chivăran-Müller, Hans Müller, Manual de limba germană pentru anul VI de studiu, Bucureşti, 1985, p. 26-27.
[5] Ibid., p. 36.
[6] ***, Manual de limba germană pentru anul I de studiu, Bucureşti, 1989, p. 70.
[7] Ibid.
[8] ***, Manual de limba germană pentru anul I de studiu, Bucureşti, 1989, p. 105.
[9] Aurora Botez, Mariana Perişanu, Manual de limba franceză pentru anul VI de studiu, Bucureşti, 1978, p. 17.
[10] Ibid., p. 58-59.
[11] Doina Popa-Scurtu, Aurora Botez, Manual de limba franceză pentru anul II de studiu, Bucureşti, 1989, p. 95-96.
[12] Ion Diaconu, Ion Vicol, Manual de limba franceză pentru anul II de studiu, Bucureşti, 1989, p. 52.
[13] Ion Diaconu, Ion Vicol, Manual de limba franceză pentru anul II de studiu, Bucureşti, 1989, p. 52.

Bibliografie

***, Manual de limba germană pentru anul I de studiu, Bucureşti, 1989.
Alexandrescu,Ida, Cosmatu, Christiane, Manual de limba germană pentru anul V de studiu,
Bucureşti, 1985.
Botez, Aurora, Perişanu,Mariana, Manual de limba franceză pentru anul VI de studiu, Bucureşti,
1978.
Chivăran-Müller, Ilse, Müller, Hans, Manual de limba germană pentru anul VI de studiu,
Bucureşti, 1985.
Diaconu, Ion, Vicol, Ion, Manual de limba franceză pentru anul II de studiu, Bucureşti, 1989.
Popa-Scurtu, Doina, Botez, Aurora, Manual de limba franceză pentru anul II de studiu,
Bucureşti, 1989.

N.A. : Pentru a folosi textul articolului, ca şi imaginile sau alte materiale prezente în acest blog, reamintim că este necesară indicarea sursei http://industrializarearomaniei.blogspot.com/ şi un email de confirmare la adresa industrializare@gmail.com.