joi, 30 iulie 2009

Fabrica de elemente pneumatice de automatizări Bârlad

,,Hotărîre
privind înfiinţarea întreprinderii Fabrica de elemente pneumatice de automatizări în municipiul Bîrlad

Art. 1. – Pe data de 1 iunie 1972 se înfiinţează întreprinderea Fabrica de elemente pneumatice de automatizări, cu sediul în municipiul Bîrlad, judeţul Vaslui, în subordinea Centralei industriale de automatizări Bucureşti, de sub îndrumarea şi contolul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.
Fabrica de elemente pneumatice de automatizări se organizează şi funcţionează pe principiul gestiunii economice, avînd personalitate juridică, şi va avea ca obiect de activitate producerea de elemente pneumatice de automatizări.
Art. 2. – Indicatorii planului de muncă şi salarii pe anul 1972, pentru întreprinderea Fabrica de elemente pneumatice de automatizări, se vor asigura în cadrul indicatorilor aprobaţi pentru Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini.
Numărul de personal de toate categoriile necesar Fabricii de elemente pneumatice de automatizări, pentru anul 1972, se va stabili de Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, pe bază de norme de muncă elaborate conform reglementărilor legale.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
Ilie Verdeţ
Bucureşti, 2 iunie 1972.
Nr. 623”.

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, 1972, partea I, nr. 66, p. 505.