sâmbătă, 20 iunie 2009

Tipologia numelor de întreprinderi în R.P.R.

Am adunat o serie de nume de întreprinderi din perioada R.P.R. pe care le-am clasificat. În general, întreprinderile au purtat nume formate din date importante pentru regimul comunist (23 august -1944-, 30 decembrie -1947- etc), cuvinte ,,înălţătoare” (Proletarul, Victoria socialistă etc.), numele unor oameni de seamă din punctul de vedere al regimului comunist (Iosif Rangheţ, Gh. Gheorghiu Dej etc.), din geografie (Ceahlăul, Bucegi etc.), din cuvinte în legătură cu industria (Balanţa, Strungul etc.), sau simple numere (Fabrica de acid sulfuric Nr. 2 etc.).

Date importante
Pentru regimul comunist anumite date ale calendarului aveau o importanţă deosebită. Datele reprezentau anumite aniversări ale unor evenimete-cheie în evoluţia regimului comunist de la noi din ţară, dar şi pentru comunism în general.
Fabrica de mobilă ,,23 August” Târgu-Mureş
Întreprinderea ,,1 Septembrie” Satu Mare
Combinatul ,,1 Mai” Satu Mare
Uzinele ,,30 Decembrie” Arad
Uzinele ,,23 August”- vagoane de marfă
Uzinele ,,30 Decembrie”
Uzina de maşini agricole ,,7 Noiembrie” Craiova
Hidrocentrala ,,16 Februarie” Piteşti
Fabrica de hârtie ,,1 Septembrie” Buşteni
Uzina de utilaj petrolier ,,1 Mai” Ploieşti
Fabrica ,,8 Martie” Mediaş
Fabrica de ciorapi ,,7 Noiembrie” Sibiu
Întreprinderea de textile ,,6 Martie” Sighişoara

Cuvinte ,,înălţătoare”
Propaganda comunistă găsea utilă denumirea unor fabrici din universul lexical comunist.
Termocentrala ,,Steaua Roşie” Sângeorgiu de Pădure
Fabrica ,,Muncitorul liber” Bacău
Fabrica de ciment ,,Congresul al XIX-lea” Bicaz
Ţesătoria ,,Proletarul” Bacău
Fabrica de hârtie ,,Steaua Roşie” Bacău
Uzinele de ţevi ,,Republica”
Uzinele ,,Griviţa Roşie”
Uzinele ,,Timpuri Noi”
Fabrica de confecţii ,,Steaua Roşie”
Fabrica de bere ,,Rahova”
Fabrica de bere ,,Griviţa”
Întreprinderea de industrie locală ,,Islaz” Alexandria
Combinatul poligrafic ,,Casa Scânteii”
Filatura şi ţesătoria ,,Dacia”
Fabrica ,,Tînăra Gardă” Bucureşti
Fabrica ,,Victoria socialistă”
Fabrica de ciment ,,Victoria socialistă” Turda
Fabrica ,,Cimentul Ţării”
Fabrică de ulei ,,Hărnicia”
Ţesătoriile ,,Independenţa”
Fabrica ,,Partizanul”
Uzinele ,,Progresul” Brăila
Uzinele ,,Victoria” Călan
Uzina ,,Victoria” Iaşi
Fabrica de ulei ,,Unirea” Iaşi
Fabrica de construcţii de maşini ,,Înfrăţirea” Oradea
Fabrica ,,Steagul Roşu” Stalin
Întreprinderea textilă ,,Firul roşu” Tălmaciu
Fabrica ,,Partizanul roşu” Braşov
Fabrica ,,Temelia” Braşov
Uzina ,,Independenţa” Sibiu

Oameni de seamă
Întreprinderile au primit nume şi de personalităţi, fie ei comunişti români şi de altă origine sau personalităţi care erau importante în viziunea regimul, care trăiau sau nu în momentul denumirii întreprinderii.
Fabrica de mobilă şi tâmplărie ,,Simo Gèza” Târgu Mureş
Hidrocentrala ,,V.I. Lenin” Bicaz
Uzinele ,,Iosif Rangheţ” Arad
Uzinele ,,Vasile Roaită”
Întreprinderea electrotehnică ,,Mao Ţze-dun”
Uzinele ,,Tudor Vladimirescu”
Întreprinderea electrotehnică ,,Klement Gottwald”
Întreprinderea de confecţii ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej”
Întreprinderile de pielăriei şi încălţăminte ,,Kirov”
Fabrica de tricotaje ,,Bela Brainer”
Fabrica de ciorapi ,,Pavel Tcacenko”
Fabrica de mase plastice ,,Horia, Cloşca şi Crişan” Turda
Întreprinderea de pielărie ,,János Herbák” Cluj
Combinatul siderurgic ,,Ghoerghe Gheorghiu-Dej” Hunedoara
Uzinele metalurgice ,,I.C. Frimu” Sinaia
Fabrica ,,Ernst Thälmann” Stalin
Fabrica ,,Bela Breiner” Stalin
Combinatul forestier ,,Bernath Andrei” Vatra Dornei

Geografia
Unităţi industriale au purtat şi nume împrumutate din geografia ţării (nume de munţi, râuri, de regiuni istorice, localităţi etc.).
Întreprinderea ,,Ceahlăul” Piatra Neamţ
Fabrica de textile ,,Bucegi” Brăneşti
Trustul minier ,,Oltenia”, ,,Muntenia”, ,,Ardealul”
Exploatarea minieră ,,Aninoasa”
Combinatul carbonifer ,,Valea Jiului” Petroşani
Fabrica de tananţi ,,Argeşul” Piteşti
Întreprinderea ,,Ialomiţa” Pucioasa
Fabrica de tricotaje ,,Sebeşul” Sebeş
Uzinele textile ,,Tîrnava” Mediaş
Fabrica textilă ,,Moldova” Botoşani
Fabrica de lapte praf ,,Rarăul” Câmpulung Moldovenesc

Industrial
Întreprinderile au preluat şi numele unor utilaje, produse şi alte .
Uzina de anvelope ,,Danubiana” Popeşti-Leordeni
Fabrica ,,Industria lînii” Timişoara
Fabrica ,,Electromotor” Timişoara
Uzina ,,Strungul” Arad
Întreprinderea ,,Apemin” Borsec
Întreprinderea ,,Electrobanatul” Timişoara
Întreprinderea ,,Tehnometal”
Uzina de autobuze şi troleibuze ,,Autobuzul”
Uzinele de maşini agricole ,,Semănătoarea”
Uzinele ,,Electrotehnica”
Fabrica ,,Suveica”
Întreprinderea ,,Ţesătoriile reunite”
Uzinele ,,Tehnico-medicală”
Întreprinderea ,,Antrefrig”
Filaturile ,,F.R.B.”
Întreprinderea ,,Electronica”
Întreprinderea ,,Electromagnetica”
Întreprinderea ,,Electroaparataj”
Întreprinderea ,,Electrocablu”
Întreprinderea ,,Electrotehnica”
Întreprinderea pentru ,,Industria Bumbacului” Bucureşti
Întreprinderea ,,Anticoroziv” Bucureşti
Fabrica ,,Tehnica lemnului” Militari
Întreprinderea poligrafică ,,Informaţia”
Întreprinderea ,,Optica romînă” Bucureşti
Întreprinderea ,,Vinalcool” Bucureşti
Uzina ,,Carbochim” Cluj
Fabrica de ceramică fină ,,Electroceramica” Turda
Fabrica de cărămizi de silice ,,Silica” Turda
Uzina metalurgică ,,Industria Sîrmei” Câmpia Turzii
Fabrica ,,Menajul”
Fabrica ,,Tehnofrig” Cluj
Fabrica ,,Armătura”
Fabrica ,,Electroputere” Craiova
Uzina ,,Moldova-Tricotaje”
Uzina ,,Victoria” Iaşi
Fabrica de ulei ,,Unirea” Iaşi
Fabrica de ulei vegetal ,,Interindustrial” Oradea
Întreprinderea textilă ,,Intex” Păuleşti
Întreprinderea ,,Sticloval” Vălenii de Munte
Întreprinderea ,,Macazul” Ploieşti
Fabrica ,,Balanţa” Sibiu
Fabrica ,,Strungul” Stalin
Fabrica ,,Electroprecizia” Satulung (Săcele)
Fabrica chimică ,,Colorom” Codlea
Întreprinderea ,,Chimigaz” Mediaş
Întreprinderea ,,Hidromecanica” Braşov
Uzina ,,Rulmentul” Braşov
Uzina ,,Unio” Satu Mare
Uzina de textile ,,Teba” Arad
Întreprinderea ,,Bumbăcăria românească” Jilava
Fabrica ,,Adesgo” Bucureşti

Nr.
Ştergerea trecutului era o practică a propagandei comuniste reflectată şi în denumirea unor întreprinderi cu simple cifre.
Fabrica de acid sulfuric Nr. 2 Câmpina
Rafinăria de petrol nr. 2 Ploieşti
Întreprinderea de contrucţii nr. 5 Braşov