sâmbătă, 27 iunie 2009

Regiunea Dobrogea

Descrierea regiunii
Regiunea Dobrogea era aşezată în partea de sud-est a RPR.
Prin Legea nr. 5/6 septembrie 1950 s-a înfiinţat regiunea Constanţa, alături de celelalte 27 de regiuni ale RPR. În 1956 regiunea Constanţa, cu reşedinţa la Constanţa, număra 7 raioane (Tulcea, Istria, Hârşova, Feteşti, Medgidia, Adamclisi şi Negru Vodă)[1] şi 635936 locuitori în cei 16300 km2, cât reprezenta suprafaţa regiunii [2]. Din 1960 regiunea este redenumită : ,,Dobrogea”.

Unităţile industriale
Cariera de piatră Canara – calcar
Cariera de piatră Babadag – calcar
Cariera de piatră Hârşova – calcar
Cariera de piatră Cernavodă – calcar
Cariera de piatră Murfatlar – cretă
Cariera de piatră Docuzol – argile caolinoase
Cariera de piatră Defcea – argile caolinoase
Exploatarea minieră Altân-tepe – pirite cuprifere
Şantierul naval maritim Constanţa
Decorticăria de orez Constanţa
Fabrica de biscuiţi ,,Munca” Constanţa
Fabrica de ambalaje metalice Constanţa
Fabrica de pâine Constanţa - 1958
Fabrica de gheaţă Constanţa
Întreprinderea de morărit şi panificaţie Constanţa
Moara Constanţa
Fabrica de produse lactate Constanţa
Fabrica de uleiuri vegetale ,,Argus” Constanţa
Întreprinderea pentru prelucrarea peştelui Constanţa
Moara Tulcea
Fabrica de ulei Tulcea
Fabrica de conserve de legume ,,Dunărea” Tulcea
Întreprinderea de industrializarea şi desfacerea peştelui Tulcea
Fabrica de stufit Tulcea
Întreprinderea de construcţii navale pescăreşti Tulcea
Fabrica de ţiglă şi cărămizi Tulcea
Fabrica ,,Întrecerea socialistă” Tulcea
Fabrica de mucava din stuf Tulcea
Trustul de amenajare şi valorificare a stufului Tulcea
Întreprinderea metalurgică şi de utilaje Medgidia (IMUM)
Fabrica de oxigen Medgidia
Fabrica ,,Cimentul Păcii” Medgidia – proiectată şi executată de tehnicieni români [3]
Fabrica de pâine Cernavodă
Fabrica de şuruburi şi produse metalice Cernavodă
Fabrica de ciment ,,Ideal” Cernavodă
Termocentrala Ovidiu II – 1953 - ,,una din primele unităţi realizate în cadrul planului de
electrificare a ţării”
Fabrica de paste tomate Ovidiu
Uzina de reparaţii Năvodari
Uzina de superfosfaţi şi acid sulfuric Năvodari - 1958
Fabrica de pâine Feteşti
Topitoria de in Feteşti
Fabrica de celuloză şi hârtie Palas – 1959
Întreprinderea de prefabricate şi materiale de construcţii Palas
Cherhana Jurilovca
Întreprinderea constructoare de maşini Saligny
Fabrica de cărămizi Mamaia
Topitoria de in Mangalia
Fabrica de cretă Basarabi

Relaţiile comerciale
Export
Ciment, pirite cuprifere.
Import
Cherestea, cărbuni, produse petroliere, produse industriale.
Principalele relaţii comerciale au fost cu regiunile : Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Bacău, Stalin, Hunedoara.

Propaganda
,,Industria regiunii s-a dezvoltat într-un ritm accentuat în anii puterii populare, prin dezvoltarea vechilor întreprinderi şi construirea a numeroase întreprinderi noi, de mare importanţă” [4].

[1] Mihail Haşeganu (coord.), Geografia economică a R.P.R., Bucureşti, 1957, p. 517.
[2] Ibid., p. 510.
[3] ***, Monografie geografică a R.P.R., vol. 2, partea I, Bucureşti, 1960, p. 235.
[4] Mihail Haşeganu (coord.), Geografia economică a R.P.R., Bucureşti, 1957, p. 513.

Bibliografie
***, Monografie geografică a R.P.R., vol. 2, partea I, Bucureşti, 1960.
***, Din realizările regimului de democraţie populară în regiunea Constanţa, Constanţa, 1958.
***, 15 ani de viaţă nouă în regiunea Constanţa 1944-1959, Constanţa, 1959.
Haşeganu, Mihail (coord.), Geografia economică a R.P.R., Bucureşti, 1957.
Motoc, Nicolae, Orizonturi dobrogene, Bucureşti, 1964.